Νέα δωρεά του ΙΣΝ σε υγεία & πρόνοια - Free Sunday
Νέα δωρεά του ΙΣΝ σε υγεία & πρόνοια

Νέα δωρεά του ΙΣΝ σε υγεία & πρόνοια

Σε πολύ δύσκολες εποχές για τη δημόσια υγεία, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) βάζει ακόμα μια φορά «πλάτη» για τις ανάγκες των πολιτών/ασθενών, υποστηρίζοντας τη δημιουργία δομών και τον απαιτούμενο ιατρικό εξοπλισμό που αμβλύνει ανισότητες στην Ελλάδα της κρίσης με νέα συνολική δωρεά ύψους 33 εκατ. ευρώ για υγεία, πρόνοια, τέχνες, πολιτισμό κι αθλητισμό.

Ήδη το ΙΣΝ από τον Σεπτέμβριο του 2017 δημοσιοποίησε την πρόθεσή του να αναλάβει εξολοκλήρου τη χρηματοδότηση σειράς έργων υποδομών και εκπαίδευσης, τα οποία, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνουν την ανέγερση και τον εξοπλισμό νέου κτιρίου στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, την ανέγερση και τον εξοπλισμό νέου Νοσοκομείου Παίδων στη Θεσσαλονίκη, την ανακατασκευή και τον πλήρη εξοπλισμό του κτιρίου των Αδελφών Νοσοκόμων στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», με σκοπό να λειτουργήσει ως έδρα της Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής, καθώς και την ενίσχυση της δυναμικότητας και αποτελεσματικότητας των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ.

Στο πλαίσιο της ίδιας δωρεάς, το ΙΣΝ προτίθεται να καλύψει το κόστος αγοράς τριών PET/CT, προκειμένου να διατεθούν σε δημόσια νοσοκομεία της χώρας, καθώς και της αγοράς μονάδων παραγωγής ραδιοφαρμάκων (baby κυκλοτρόνια). Επιπλέον, το ΙΣΝ εξετάζει την υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για νέους γιατρούς, αναφορικά με την αντιμετώπιση του τραύματος, καθώς και προγραμμάτων καταγραφής, παρακολούθησης και παρέμβασης αναφορικά με τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις.