Η επόμενη ημέρα για τον κατώτατο μισθό - Free Sunday
Η επόμενη ημέρα για τον κατώτατο μισθό
Η υπογραφή της νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης

Η επόμενη ημέρα για τον κατώτατο μισθό

Πριν από λίγες ημέρες υπογράφηκε η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το 2018. Η ρύθμιση αυτή διατηρεί τους θεσμικούς όρους παλαιότερων ΕΓΣΣΕ, όπως το επίδομα γάμου και τις άδειες. Η τήρηση της ΕΓΣΕΕ είναι υποχρεωτική για τους εργοδότες που είναι μέλη επαγγελματικών οργανώσεων, οι οποίες ανήκουν στις εργοδοτικές οργανώσεις που συνομολογούν την ΕΓΣΣΕ.

Στο άρθρο 3, τα συμβαλλόμενα μέρη ρητά συμφώνησαν ότι, αν κατά τη διάρκεια ισχύος της ΕΓΣΣΕ αρθεί οποιαδήποτε περιοριστική διάταξη, που έχει νομοθετικά επιβληθεί στο περιεχόμενο της ΕΓΣΣΕ 2010-2011-2012, τότε θα ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθολογικών όρων της ΕΓΣΣΕ.

Επιπλέον, τα μέρη αναλαμβάνουν πρωτοβουλία να αναζωογονήσουν τον κοινωνικό διάλογο, διμερή και τριμερή, αντιμετωπίζοντας παράλληλα σημαντικά υπαρκτά προβλήματα του κόσμου της παραγωγής και της εργασίας.

Δεδομένου πως παραμένει «ανοικτή» η διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τους Θεσμούς για την επαναρρύθμιση του καθεστώτος των συλλογικών συμβάσεων, της επεκτασιμότητας και του καθορισμού του κατώτατου μισθού, οι εργατικές και εργοδοτικές οργανώσεις δίνουν ένα στίγμα των προθέσεων τους. Επομένως, στο πνεύμα της συμφωνίας της ΕΓΣΣΕ 2018 αποτυπώνεται η βούληση των κοινωνικών εταιρών, να επαναφέρουν τη ρύθμιση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου στην τράπεζα των μεταξύ τους διαπραγματεύσεων. Μπορεί η κυβέρνηση να δηλώνει ότι μετά τη λήξη του Τρίτου Μνημονίου τον Αύγουστο του 2018 θα αναπροσδιορίσει τον εθνικό ελάχιστο μισθό. Ωστόσο, η αποκατάσταση της προ-μνημονιακής κανονικότητας στην αγορά εργασίας απαιτεί την αναθέσμιση της συλλογικής αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων. Επομένως, η αρμοδιότητα για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού θα πρέπει να αφαιρεθεί από τα όποια κυβερνητικά όργανα και να ανατεθεί εκ νέου στις επαγγελματικές οργανώσεις. Οποιαδήποτε άλλη λύση θα ήταν μη αποδεκτή απόκλιση από το κοινωνικό κεκτημένο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

*Ο Θεόδωρος Κουτρούκης διδάσκει εργασιακές σχέσεις στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης