Επικίνδυνες και ανέπαφες - Free Sunday
Επικίνδυνες και ανέπαφες

Επικίνδυνες και ανέπαφες

Γράφει ο Παναγιώτης Μανόπουλος*

 

Έχω πάνω από 3 χρόνια που διεκδικώ από τις Τράπεζες, την απενεργοποίηση του ανέπαφου για τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, έστω κι αν ισχύει για συναλλαγές μέχρι 25 €.

Οι λόγοι είναι οι εξής:

  1. Το pin των καρτών αντικαθιστούσε την επίδειξη ταυτότητας. Το pin, με σωστή χρήση, βρίσκεται μόνο στο μυαλό, ενώ στις ανέπαφες έχει τύχει να μην τους ενδιαφέρει αν ο δικαιούχος της κάρτας είναι άνδρας και η χρήστης γυναίκα και αντιστρόφως!
  2. Αν κλαπεί η κάρτα και αργήσει ο κάτοχος να το αντιληφθεί η «δήθεν» δικλείδα ασφαλείας των 25 Ευρώ, καθίσταται ένα σημαντικό πολλαπλάσιο του 25!
  3. Όλες οι κάρτες κλωνοποιούνται άρα χωρίς τη γνώση του pin η απάτη σε βάρος του κατόχου διευκολύνετα

Έχω απευθυνθεί στην Τράπεζα πολλάκις και έχω την επιστολή διαβεβαίωσης από το Φεβρουάριο 2019 ότι «είναι τεχνικά δυνατή η απενεργοποίηση του ανεπάφου» αλλά δεν μου γνωστοποίησαν πότε θα γίνει.

 

*Ο κύριος Παναγιώτης Μανόπουλος είναι δικηγόρος