Η μετεξέλιξη των ΕΚΟ είναι γεγονός - Free Sunday
Η μετεξέλιξη των ΕΚΟ είναι γεγονός

Η μετεξέλιξη των ΕΚΟ είναι γεγονός

Τα κόμματα και οι γραμματείες οφείλουν να κινούνται στους ρυθμούς της σύγχρονης εποχής. Για τον λόγο αυτόν, οι Ειδικές Κομματικές Οργανώσεις (ΕΚΟ) της ΝΔ έχουν καταρτίσει, καταθέσει και ξεκινήσει να υλοποιούν τους ετήσιους στόχους τους. Ως γραμματέας των ΕΚΟ της ΝΔ, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω τον προγραμματισμό και τους ετήσιους στόχους δράσεων των ΕΚΟ και, παράλληλα, να προτείνω τα σχετικά πλάνα διασύνδεσης των δράσεων των ΕΚΟ με εγχώρια και παγκόσμια Επίκαιρα, για τα οποία υφίστανται ήδη τιμητικές ημερομηνίες εορτασμού τους, καθώς και προγραμματισμένες εκδηλώσεις, όπως, για παράδειγμα, η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, η Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό, η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, η Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου - Ελευθεροτυπίας, η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος κ.λπ. Μερικά από αυτά αφορούν γεγονότα με εξαιρετική και κρίσιμη σημασία για εργασιακά, ασφαλιστικά ή εθνικά και ευρωπαϊκά θέματα, ή το μεταναστευτικό.

Το ενδιαφέρον των ΕΚΟ ΝΔ για όλα τα θέματα που δύνανται να επηρεάσουν, έστω και στο κατ’ ελάχιστο, την εργασιακή, κοινωνική και πολιτική υπόσταση, αλλά και ιδιοσυγκρασία, των μελών τους είναι κυριολεκτικά αδιάλειπτο και επισταμένο. Η στοχοθεσία των δράσεων υπακούει στον κανόνα αυτόν και σε αυτό το πλαίσιο προκρίθηκε μια σειρά στόχων με ορίζοντα έτους, αλλά και μια σειρά στόχων με πιο μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, διότι αυτό επιβάλλεται από τη φύση των στόχων αυτών αλλά και των δράσεων που επιλέχθηκαν, ως συνεχείς και δυνητικά πάγιες.

Για παράδειγμα, η δημιουργία Μητρώου Φίλων ΕΚΟ, για την καταγραφή θεμάτων κοινωνικών και πολιτικών που επιζητούν επιλέξιμες, επιτεύξιμες ή και βέλτιστες λύσεις –το οποίο Μητρώο, σημειωτέον, ήδη αριθμεί 3.150 μέλη, πρόσωπα, συλλόγους και φορείς–, θα ήταν μια ατελής διαδικασία αν δεν εμπλουτιζόταν συνεχώς ή δεν αναβαθμιζόταν ποσοτικά και ποιοτικά. Για τις ΕΚΟ, προβλήματα ίσον διαρκής εγρήγορση και άμεση παρέμβαση!

Επιπλέον, επειδή η διαρκής επιμόρφωση των στελεχών ΕΚΟ στις τεχνικές πολιτικής επικοινωνίας αποτελεί πρωταρχική προϋπόθεση υγιούς λειτουργίας τους, αποφασίστηκε η διαρκής παρουσία και συμμετοχή μας στις πολιτικές Ακαδημίες μελών της παράταξης. Στα δε εργαλεία επίτευξης των επιμέρους στόχων συναριθμούνται η αναβάθμιση της λειτουργίας των social media για την ενεργοποίηση των μελών, η χρήση νέων τεχνολογικών μέσων τηλεδιάσκεψης μέσω skype με τις περιφέρειες και το εξωτερικό, καθώς και ανάληψη πρωτοβουλίας α) για τη διασύνδεση με αντίστοιχη γραμματεία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και β) για τη δημιουργία Ημέρας Διαβούλευσης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων γύρω από την παράταξη της ΝΔ εργαζομένων - συνεργαζόμενων φορέων, π.χ. Κοινοβουλευτική Ομάδα, οργανώσεις, στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης, σύνδεσμοι υπουργών.

Τέλος, και επειδή η δημιουργία νέων ΕΚΟ αλλά και η πύκνωση του Δικτύου Εθελοντών είναι αυτονόητη δράση οργανισμού όπως η γραμματεία μας, η ανανέωση του ενδοπαραταξιακού Καταστατικού Λειτουργίας των ΕΚΟ κρίνεται χρήσιμη, όπως επίσης και μια χρηματοδοτούμενη από τις ίδιες τις ΕΚΟ Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Στελεχών ΕΚΟ, ιδιαίτερα υπό το κράτος των μεταρρυθμίσεων σε διάφορους τομείς, όπως το ασφαλιστικό, το μεταναστευτικό, η ενέργεια, η παιδεία, για την υποστήριξη και προώθηση όλων των κεντρικών δράσεων της παράταξης αλλά και του έργου των συναδέλφων γραμματειών της ΝΔ.