Η στάση του υπεύθυνου πολίτη εν καιρώ κρίσης - Free Sunday
Η στάση του υπεύθυνου πολίτη εν καιρώ κρίσης

Η στάση του υπεύθυνου πολίτη εν καιρώ κρίσης

Η έννοια της υπευθυνότητας έχει βαρύνουσα σημασία, όπως και η έννοια του υπεύθυνου και δημοκρατικού πολίτη, όχι μόνο στις μέρες μας, αλλά και διαχρονικά στις συζητήσεις μας για τη Δημοκρατία. Η Δημοκρατία είναι το πιο σκληρό πολίτευμα γιατί προϋποθέτει, για να λειτουργήσει, αυτές ακριβώς τις έννοιες.

Σε μια κοινωνία που συνταράσσεται διαρκώς από κλυδωνισμούς στην οικονομία, στις ανθρώπινες σχέσεις και στις αξίες, καλείται ο καθείς εξ ημών να παραμείνει ακλόνητος στα δημοκρατικά πιστεύω του, στον αυτοκαθορισμό του ατομικά και συνάμα κοινωνικά, αλλά και να προσαρμόζεται στις ανάγκες των καιρών. Τί συνεπάγεται όμως αυτό; 
Πρωτίστως, συνέπεια μεταξύ ιδεών και πράξεων. Δεν νοείται να θέλουμε να εφαρμόζονται μέτρα για τους άλλους και εμείς να αρνούμαστε και μάλιστα πολλές φορές μετ' επιτάσεως ή με πείσμα, να τα τηρήσουμε. Πρέπει να εμπεδωθεί η έννοια ότι σε μια Δημοκρατική Πολιτεία, ιδιαίτερα εν καιρώ κρίσης και ανάγκης, το καλό του συνόλου ταυτίζεται και με το προσωπικό μας καλό. Στάσεις και συμπεριφορές μικροπρεπείς και ατομοκεντρικές δεν είναι της παρούσης. Αντιθέτως, πρωτοβουλίες με σκοπό την αυτοβελτίωση και δράσεις για την ενίσχυση των αδύναμων και ευπαθών μελών του κοινωνικού συνόλου, είναι απαραίτητο να προωθούνται και να επιβραβεύονται. Τόσο από το κράτος και τους Θεσμούς, όσο και από τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Στην κρίση της Ιικής έξαρσης, η καραντίνα και ο αυτοπεριορισμός δεν βάλλουν κατά της προσωπικής ελευθερίας του καθενός. Αντίθετα, είναι Ελευθερία. Είναι η Ελευθερία να πράττει κάποιος το σωστό!

Ως δεύτερος σημαντικός άξονας τοποθετείται η ανάγκη σωστής ενημέρωσης και πληροφόρησης, η διαλογή των εισερχόμενων πληροφοριών, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και, ακολούθως, η αναμετάδοση της είδησης ει δυνατόν πλησιέστερα στις αληθινές της διαστάσεις, χωρίς υπερβολές και πλεονασμούς που δεν έχουν τίποτε να προσφέρουν, παρά μόνο να δημιουργούν εστίες σύγχυσης και αποπροσανατολισμού.

Άλλωστε το να διυλίζουμε μία πληροφορία προτού την οικειοποιηθούμε και την αναπαράγουμε, αποτελεί θέσφατο και ιδεατό για την συνοχή των μελών του κοινωνικού ιστού, αδιακρίτως κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου.

Για την επίτευξη των ως άνω προαπαιτούμενο είναι η πολυεπίπεδη γνώση,  που καλλιεργεί τη σκέψη, διαμορφώνει συμπεριφορές και καθορίζει στάσεις. Μία γνώση που ταυτίζεται με την παιδεία. Η επένδυση στην παιδεία, σε όλο το φάσμα των ηλικιακών κατηγοριών, αποτελεί το κλειδί για την δημιουργία υπεύθυνων ανθρώπων και, ακολούθως, υπεύθυνων πολιτών. Πρώτα ο άνθρωπος με όλα τα παράγωγα και τα εννοιολογικώς συγγενή καλά που αποπνέει αυτή η λέξη: την ανθρωπιά, την συμπόνοια, την ελπίδα, την δύναμη που ενυπάρχει στον καθένα και κατορθώνει θαύματα. Ακολούθως ο πολίτης, η ευαισθητοποίηση για τα κοινά, την ανάγκη εξάλειψης των κακώς κειμένων, συντεταγμένα και σε κοινή γραμμή με τους έτερους συμπολίτες.

Ενάντια σε οιαδήποτε κρίση, η λύση είναι ο άνθρωπος και η υπεύθυνη στάση απέναντι στον εαυτό του και στους γύρω του.