Κορονοϊός: Η πραγματική κατάσταση σήμερα στις χώρες της Ευρώπης σε απώλειες και ΜΕΘ - Free Sunday
Κορονοϊός: Η πραγματική κατάσταση σήμερα στις χώρες της Ευρώπης σε απώλειες και ΜΕΘ

Κορονοϊός: Η πραγματική κατάσταση σήμερα στις χώρες της Ευρώπης σε απώλειες και ΜΕΘ

Γράφει ο Τριαντάφυλλος Πετκανόπουλος φιλης3

 

Μελετώντας τα νούμερα που αφορούν στις απώλειες των χωρών της Ευρώπης από τον Κορονοϊό, τόσο εξ’ αρχής, όσο και πρόσφατα, διαπιστώνει κανείς ότι τα πράγματα για την Ελλάδα, παρά τη ραγδαία αύξηση κρουσμάτων και απωλειών και παρά την πίεση στο σύστημα υγείας, σε σύγκριση με τις άλλες χώρες, παραμένουν καλύτερα.

 

Στη συνέχεια βλέπουμε έναν πλήρη πίνακα όπου φαίνονται A) οι συνολικές απώλειες ανθρώπων των χωρών, B) οι αντίστοιχες από την 1η Σεπτεμβρίου, μέχρι σήμερα και Γ) οι πρόσφατες απώλιες, από την 1η Νοεμβρίου μέχρι σήμερα. Τα μεγέθη παρουσιάζονται τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και αναλογικά, ανά 100 χιλ κατοίκους.

Ένα κρίσιμο σημείο του πίνακα είναι η συσχέτιση στην κάθε χώρα των μονάδων ΜΕΘ στήλη (ε) και των απωλειών του Νοεμβρίου, στήλη (ιδ).

Προς τούτο έγινε μια υπόθεση. Η Ελλάδα είχε στην αρχή της πανδημίας 6 ΜΕΘ, για 100 χιλ κατοίκους, ενώ τώρα έχει 9. Έτσι υποθέσαμε ανάλογη αύξηση 50% σε κάθε χώρα για να κάνουμε τις συγκρίσεις, με βάση τη στήλη (ε).

Koronoios Pinakas

 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται με γραφήματα τα κύρια μεγέθη του πίνακα

 

Koronoios Γραφ 1

Στο 1ο γράφημα βλέπουμε τις συνολικές απώλειες των χωρών, από την αρχή της πανδημίας, για κάθε 100 χιλ. κατοίκους, όπου η Ελλάδα σημειώνει μια από τις καλύτερε επιδόσεις. Αυτό ήταν γνωστό, σε όλο τον κόσμο και η χώρα μας έλαβε πολλούς επαίνους. Το αξιόλογο είναι ότι η επίδοση αυτή δεν μεταβλήθηκε, μετά από την έκρηξη απωλειών που έχουμε κατά το 2ο κύμα, από την 1η Σεπτεμβρίου και μετά. Προφανώς διότι ανάλογη έκρηξη σημειώνουν πάνω κάτω όλες οι χώρες και εκείνες που είχαν τις καλύτερες επιδόσεις ουσία την κρίση αντιμετώπισαν καλύτερα η Ελλάδα μαζί με τη Γερμανία και τις σκανδιναβικές χώρες, πλην Σουηδίας.

 

 

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει και από το 2ο Γράφημα στο οποίο φαίνονται οι απώλειες των χωρών, μόνο κατά το δεύτερο αυτό κύμα. Και πάλι η επίδοση της Ελλάδας είναι από τις καλύτερες. Γενικά οι επιδόσεις των χωρών, όπως προαναφέρθηκε είναι πολύ άσχημες στη φάση αυτή, αλλά σε σύγκριση με το πριν όσο και μεταξύ τους, πάνω κάτω οι ίδιες. Άξια παρατήρησης είναι η μεγάλη ‘εκτόξευση’ σε απώλειες της Τσεχίας. Το Βέλγιο παραμένει σταθερά ψηλά ενώ Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία και ΗΒ υποχώρησαν κάπως στην κατάταξη καθώς τους ξεπέρασαν Ρουμανία, Ουγγαρία, Βουλγαρία και Πολωνία.

Η Σουηδία, για την στρατηγική της οποίας γίνεται πολύς λόγος, έχει βελτιώσει πολύ τις επιδόσεις της στο τελευταίο 3μηνο του δευτέρου κύματος, αλλά υστερεί απέναντι στις υπόλοιπες σκανδιναβικές χώρες, με τις οποίες υπάρχει σύγκριση λόγω ομοιοτήτων σε κλίμα, αραίωση πληθυσμού και νοοτροπία.

 

Koronoios Γραφ 2

Στο 3ο Γράφημα είναι η ποσοστιαία αύξηση απωλειών για την κάθε χώρα από τον Σεπτέμβριο και μετά. Εδώ βλέπουμε την Ελλάδα ψηλά. Οι περισσότερες χώρες σημειώνουν μια αύξηση γύρω στο 18-20%. Ο λόγος αυτής της επίδοσης της Ελλάδας είναι ότι ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο από πολύ χαμηλό σημείο μέχρι τότε απωλειών. Είναι γνωστό ότι αν το 1 γίνει 2 έχουμε αύξηση 100%, ενώ αν το 50 γίνει 60 έχουμε αύξηση 20%. Η Ελλάδα, παρά την υψηλή ποσοστιαία αύξηση των απωλειών στο εν λόγω 3μηνο παραμένει σε χαμηλή επίδοση απωλειών, ανα 100 χιλ κατοίκους. Αυτός είναι ο πίνακας που χρησιμοποίηση ο κ. Τσίπρας, ο οποίος όπως είναι κατανοητό, αν χρησιμοποιηθεί μόνος, όπως και έκανε, οδηγεί σε παραπλανητικά συμπεράσματα.

 

Koronoios Γραφ 3

Επειδή όμως η μεγαλύτερη έκρηξη των απωλειών σημειώνεται κατά τον τελευταίο μήνα, μολονότι οι περισσότερες χώρες έλαβαν πια αυστηρά μέτρα, μεταξύ των οποίων και το Lockdown, όπως και η δική μας, στο 4ο Γράφημα θα δούμε τις απώλειες της κάθε χώρας, πάντα ανά 100 χιλ. κατοίκους σ’ αυτή την τελευταία φάση του Νοεμβρίου. Βλέπουμε και εδώ ότι όλες οι χώρες κινούνται σχεδόν στα ίδια μεγέθη, όπως σε όλο το 3μηνο. Άξια παρατήρησης είναι και πάλι η αρνητική επίδοση της Τσεχίας.

Koronoios Γραφ 4

Συσχέτιση αριθμού ΜΕΘ και απωλειών

 

 Koronoios Γραφ 5

Στο 5ο Γράφημα φαίνεται μια συσχέτιση των απωλειών των χωρών τον τελευταίο μήνα, με τις μονάδες ΜΕΘ της κάθε μίας. Οι απώλειες έχουν μεγάλη σχέση με τον αριθμό των νοσηλειών σε ΜΕΘ άρα και δείχνουν την πίεσης στο σύστημα της κάθε χώρας.

Παρατηρούμε ότι στη χώρα μας έχουμε τον μήνα Νοέμβριο 7 απώλειες ανθρώπων ανά 100 χιλ, όταν έχουμε 9 ΜΕΘ ανά 100 χιλ κατοίκους. Με τα μεγέθη αυτά το σύστημα έφθασε σχεδόν στο όριό του. Μπορούμε να υποθέσουμε δηλαδή ότι όταν οι απώλειες μιας χώρας ανά 100 χιλ κατοίκους, είναι περίπου ίδιες με τις ΜΕΘ αυτής της χώρας, ανά 100 χιλ το σύστημα φαίνεται να μπλοκάρει.

Στο γράφημα φαίνεται η κόκκινη στήλη των ΜΕΘ μιας χώρας να ‘προστατεύει’ τη γκρί στήλη δηλαδή την βαριά νοσητότητα των κατοίκων της, εφ’ όσον είναι μεγαλύτερη, και μέχρι να ταυτιστούν, οπότε το σύστημα εξαντλείται. Αν η γκρί στήλη είναι μεγαλύτερη το σύστημα υγείας δεν παρέχει πλήρη κάλυψη, τουλάχιστον στη φάση της νοσηλείας σε ΜΕΘ.

 

Όπως βλέπουμε και πάλι, αυτή τη στιγμή, άνετες είναι η Γερμανία (πρωτίστως), λόγω πολλών ΜΕΘ και λιγότερων περιστατικών, οι σκανδιναβικές χώρες, λόγω λιγότερων περιστατικών και η Αυστρία και η Ρουμανία, λόγω πολλών ΜΕΘ. Πιέζονται το ΗΒ, το Βέλγιο, η Πορτογαλία και περισσότερο όλων η Τσεχία. Φαίνεται λοιπόν γιατί υπάρχει ζήτημα μετακίνησης ασθενών στη Γερμανία από όμορές της χώρες.

Έτσι μπορούμε να υποθέσουμε, σε σύγκριση με τη χώρα μας, ότι στις εν λόγω χώρες, αυτή τη στιγμή άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους χωρίς να έχουν την φροντίδα ΜΕΘ, ενώ το ιατρικό προσωπικό αναγκαστικά προβαίνει σε επιλογές ασθενών για τη διασωλήνωση.

 

Βεβαίως, τα στοιχεία αφορούν στο σύνολο των χωρών. Είναι διαφορετικά στις περιφέρειες της κάθε χώρας. Στη χώρα μας για παράδειγμα, είναι πολύ χειρότερα στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Επίσης, τα στοιχεία αφορούν σε ανακοινωμένες ΜΕΘ, πιθανότατα του δημοσίου συστήματος υγείας της κάθε χώρας, χωρίς να ληφθούν υπ’ όψη του ιδιωτικού όπου υπάρχουν.

 

Να σημειωθεί ότι η κατάσταση αυτή είναι φωτογραφική για σήμερα. Επίσης, η πολιτική της κάθε χώρας εί9ναι διαφορετική. Πολλές χώρες είναι πολύ σκληρές για να δεχτούν νοσηλεία ασθενών κι έτσι ελαφρύνουν το σύστημά τους αλλά από την άλλη, χάνουν ανθρώπους στο σπίτι

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

Από όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει ακριβώς τα ίδια προβλήματα με όλες τις χώρες της Ευρώπης, εξακολουθεί να έχει, παρ’ όλα αυτά τα δραματικά που συμβαίνουν στα νοσοκομεία μας, τις καλύτερες πλην σκανδιναβικών χωρών, επιδόσεις και έτσι η πολύ σκληρή κριτική που ασκείται στη χώρα μας από την αντιπολίτευση στερείται βάσης.

 

Βεβαίως αν είχαν γίνει πολύ νωρίτερα κάποιες ενέργειες, αν είχαν αποφευχθεί κάποια σφάλματα - δικαιολογημένα φυσικά για όποιον παλεύει - ίσως να είχαμε πολύ καλύτερη κατάσταση και ακόμη καλύτερη ή μάλλον λιγότερο άσχημη εικόνα.

Φαίνεται ότι μέσα στην πολυπλοκότητα του θέματος και το απροσδόκητο των καταστάσεων, την επιπόλαιη συμπεριφορά ενός τμήματος των πολιτών - ίδια όμως σε όλες τις χώρες - τα κινήματα των αρνητών και μέσα στο πλαίσιο της απαιτούμενης ισορροπίας στις πολιτικές ανάμεσα στα μέτρα για την πανδημία και την οικονομία, κάποια πράγματα είναι αναπόφευκτα καθώς όλες οι χώρες ενήργησαν με τον ίδιο τρόπο.

Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια χώρα ή κάποια κυβέρνηση που να έκανε κάτι παραπάνω ή κάτι καλύτερο από εμάς και να βελτίωσε θεαματικά την κατάσταση στη χώρα της. Αντίθετα υπάρχουν χώρες στις οποίες η κατάσταση χειροτέρεψε θεαματικά. Σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε εν μέσω ενός μεγάλου αγώνα.