Διαλύοντας τη μεσαία τάξη - Free Sunday
Διαλύοντας τη μεσαία τάξη

Διαλύοντας τη μεσαία τάξη

Οι προωθούμενες ρυθμίσεις στο φορολογικό και στο ασφαλιστικό έχουν άγρια εισπρακτική λογική και πλήττουν ιδιαίτερα όσους δηλώνουν εισοδήματα τα οποία τους κρατούν πάνω από το νερό.

Αυτά τα μέτρα δεν πρόκειται να αποδώσουν, θα έχουν υφεσιακό αντίκτυπο, ενώ θα προκαλέσουν έκρηξη της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής. Στο μεταξύ, όμως, θα έχουν εξουθενώσει τους ήδη εξαντλημένους επιχειρηματίες, εμπόρους, ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Θα έχουν υπονομεύσει, επομένως, εκτός από το παρόν και το κοντινό μέλλον της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.