Στο ίδιο έργο θεατές - Free Sunday
Στο ίδιο έργο θεατές

Στο ίδιο έργο θεατές

Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης μεγαλώνει το λογαριασμό των μέτρων και η πιστωτική ασφυξία τσακίζει την οικονομία. Το σάρωμα των αποθεματικών φορέων του Δημοσίου για να καλυφθούν οι άμεσες εσωτερικές ανάγκες επιβεβαιώνει το αδιέξοδο και την αδυναμία της κυβέρνησης να διδαχθεί από τα λάθη της. 

Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να καταλάβουν ότι η αγωνία τους για παραγωγή επικοινωνιακού υπερθεάματος κοστίζει πολύ ακριβά στην ελληνική κοινωνία και ειδικά στους ασθενέστερους, τους οποίους επικαλούνται συχνά και εμφατικά. 

Τα μέτρα που προωθούν είναι υφεσιακά και θα αποδειχθούν αναποτελεσματικά. Παρόλα αυτά πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία με τους πιστωτές το συντομότερο δυνατόν. Κάθε άλλο ενδεχόμενο θα ήταν ακόμη πιο επιζήμιο για το δημόσιο συμφέρον.