Σκέψεις μετά την ψήφιση του ασφαλιστικού-φορολογικού - Free Sunday
Σκέψεις μετά την ψήφιση του ασφαλιστικού-φορολογικού

Σκέψεις μετά την ψήφιση του ασφαλιστικού-φορολογικού

  • Η χαμηλή ποιότητα πολιτικού προσωπικού δεν επιτρέπει στοιχειώδη σοβαρότητα στον δημόσιο διάλογο και απομακρύνει τους σκεπτόμενους πολίτες από ο,τιδήποτε συνδέεται με τα κοινά.
  • Η πόλωση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης οξύνεται τεχνητά για να συσπειρωθούν τα κομματικά ακροατήρια και να ενισχυθούν οι αρχηγοί.
  • Οι τακτικισμοί και οι επικοινωνιακές πρωτοβουλίες υποκαθιστούν την πολιτική σκέψη και την προγραμματική πρόταση. 
  • Οι αμοιβαίες καταγγελίες (ποιος κατέστρεψε περισσότερο τη χώρα) αποτρέπουν οποιονδήποτε ουσιαστικό προβληματισμό για το μέλλον. 
  • Το μνημόνιο είναι η μοναδική πολιτική που περιγράφεται-επικρίνεται-αποδομείται-δαιμονοποιείται ή υποστηρίζεται. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει καμία άλλη πολιτική πρόταση πέρα από το μνημόνιο.