Όμηρος Ταχμαζίδης - Free Sunday

Όμηρος Ταχμαζίδης

Όμηρος Ταχμαζίδης

Ο Όμηρος Ταχμαζίδης είναι δημοσιογράφος, μέλος του Ε.Γ. της “Σοσιαλιστικής Προοπτικής”

Οι δυσκολίες της Αριστεράς με τα πολιτικά συμφραζόμενα του Ολοκαυτώματος

Ο αντισημιτισμός της Αριστεράς είναι ένα φαινόμενο διαχρονικό και εμφανίζεται σχεδόν σε όλο το φάσμα της, με μεγαλύτερη ή μικρότερη χρονική πυκνότητα, με μεγαλύτερη ή μικρότερη ένταση. Και είναι εκπληκτικό…