Νίκος Παγώνης - Free Sunday

Νίκος Παγώνης

Νίκος Παγώνης

Ο Νίκος Παγώνης είναι γραμματέας Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων της ΝΔ.

Ο ρόλος των Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων της ΝΔ

Οι ειδικές κομματικές οργανώσεις (ΕΚΟ) έχουν σχεδιαστεί και λειτουργούν αποκλειστικά με διοικητικού-τεχνικού τύπου αρμοδιότητες και με κύρια ευθύνη την κινητοποίηση στελεχών και μελών. Ναι μεν η κινητοποίηση των στελεχών είναι…