Όταν ο Γαβρόγλου συνέστησε τριμελή επιτροπή με πέντε μέλη - Free Sunday
Όταν ο Γαβρόγλου συνέστησε τριμελή επιτροπή με πέντε μέλη

Όταν ο Γαβρόγλου συνέστησε τριμελή επιτροπή με πέντε μέλη

 

Ο γνωστός ποδοσφαιριστής Νίκος Βαμβακούλας έχει περάσει στην ιστορία του ελληνικού δημόσιου λόγου για την πρόταση που του αποδίδεται, σύμφωνα με την οποία οι συμπαίκτες του έπρεπε να συγκροτήσουν μία τριμελή επιτροπή από 5-6 άτομα.

Δεν είναι γνωστό αν η πρόταση όντως κατατέθηκε και έγινε αποδεκτή, τη δικαίωση όμως για τον κ. Βαμβακούλα επιφύλαξε ο Υπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, ο οποίος στην 121962/Η2 απόφασή του, που αφορά τη Συγκρότηση Επιτροπών για την απόσπαση διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, συγκροτεί μία τριμελή επιτροπή από πέντε μέλη, συν πέντε αναπληρωματικούς.

Ακολουθεί αυτούσιο το απόσπασμα, όπως δημοσιεύθηκε στο τεύχος ΥΟΔΔ του ΦΕΚ 365 στις 24 Ιουλίου 2017.

“Συγκροτούμε:

Α) Τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης και μοριοδότησης των τυπικών προσόντων του υποψηφίου εκπαιδευτικού και εποπτικού προσωπικού και των Στελεχών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και τα Σχολεία Διεθνών Οργανισμών, αποτελούμενη από τους:

1) Καλογρίδου-Κολυβά Μαργαρίτα του Στυλιανού με ΑΔΤ Σ273278, Επιθεωρήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχολείων, ως Πρόεδρο, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί για αυτή τη βαθμίδα, με αναπληρώτρια την Επιθεωρήτρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχολείων Νίκα Βαρβάρα του Αθανασίου με ΑΔΤ Σ680367.

2) Νίκα Βαρβάρα του Αθανασίου με ΑΔΤ Σ680367, Επιθεωρήτρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχολείων, ως Πρόεδρο, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί για αυτή τη βαθμίδα, με αναπληρώτρια την Επιθεωρήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχολείων Καλογρίδου-Κολυβά Μαργαρίτα του Στυλιανού με ΑΔΤ Σ273278.

3) Ταβουλάρη Μαρία του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΗ611109, Διευθύντρια της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ με αναπληρώτρια τη Ρούνη Βασιλική του Ιωάννη με ΑΔΤ Τ047427 Προϊσταμένη του Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ.

4) Ανδρουλάκη Εμμανουήλ του Σύλλα με ΑΔΤ Χ135132, Ταμία και υπεύθυνο τύπου και δημοσίων σχέσεων της Δ.Ο.Ε.,όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωτή τον Γκούμα Αθανάσιο του Ηλία με ΑΔΤ ΑΙ082776, Οργανωτικό Γραμματέα της Δ.Ο.Ε.

5) Κωνσταντίνου Νικηφόρο του Ανδρέα με ΑΔΤ Ν038665, Ταμία του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωτή τον Μπουντουλούλη Ευάγγελο του Ιωάννου με ΑΔΤ ΑΖ305281, Μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης"

Δεν μένει παρά η πρόταση του κ.Βαμβακούλα να συμπεριληφθεί στην επόμενη συνταγματική μεταρρύθμιση.

Στην εποχή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ θα τύχει της δέουσας προσοχής

 

ΥΓ: Αν διαβάσει κάποιος με ιδιαίτερη προσοχή την απόφαση διαπιστώνει ότι δεν πρόκειται για μία, αλλά για δύο επιτροπές, μία για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και μία για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ήταν τόσο δύσκολο να γραφεί απλά και κατανοητά; Ή υπάρχει άλλος λόγος;

φεκ2

 

 

φεκ3