Η αισιοδοξία της κοινωνίας είναι πολιτικό μέγεθος - Free Sunday
Η αισιοδοξία της κοινωνίας είναι πολιτικό μέγεθος

Η αισιοδοξία της κοινωνίας είναι πολιτικό μέγεθος

Η χώρα κατρακυλά καθημερινά στην κατηφόρα της βίας και της πλήρους απαξίωσης της ανθρώπινης ζωής.

Οι ειδήσεις με τις οποίες ασχολούμαστε είναι ειδήσεις βίας και περισσότερης βίας.

Η επιθετική ρητορική είναι καθημερινό φαινόμενο και λειτουργεί ως το εισαγωγικό στάδιο της βίας.

Κι όλα αυτά σε ένα καθεστώς πλήρους ανασφάλειας όπου η εμπιστοσύνη στην αστυνομία έχει μειωθεί δραματικά.

Ο κοινωνικός ιστός που η κυβέρνηση είχε εξαγγείλει ότι θα αποκαταστήσει, έχει διαρραγεί ακόμη περισσότερο.

Η ανάταξη είναι ζητούμενο για το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, αλλά η αισιοδοξία είναι περιορισμένη, γιατί στην κατάσταση που έχει περιέλθει η ελληνική κοινωνία, ο δρόμος της ανάταξης δεν είναι σήμερα ορατός.

Αλλά η αισιοδοξία ότι μπορεί να υπάρξει είναι απαραίτητη.

Αυτήν την αισιοδοξία, που δεν μπορεί να την δώσει η κυβέρνηση και πρέπει να την εμφυσήσει η αντιπολίτευση.