Κι όμως η κρίση άργησε να έλθει... - Free Sunday
Κι όμως η κρίση άργησε να έλθει...

Κι όμως η κρίση άργησε να έλθει...

Το θέμα της υπόθεσης Μοροπούλου δεν είναι η κυρία Μοροπούλου. Η κυρία Μοροπούλου κακώς εισέπραττε επί επτά χρόνια τη σύνταξη του πατέρας της ενώ δεν την εδικαιούτο.

Υπάρχουν όμως δύο ακόμη θέματα:

Το πρώτο είναι γιατί το κράτος δεν είχε προβλέψει να σταματήσει να χορηγείται σύνταξη σε μία άγαμη θυγατέρα, η οποία στο μεταξύ είχε προσωπικά εισοδήματα και μάλιστα από το ίδιο το κράτος.

Και το δεύτερο κάποια στιγμή το κράτος έκρινε ότι σε μία μερίδα των αγάμων θυγατέρων έπρεπε να σταματήσει να χορηγεί σύνταξη κάτω από κάποιες προϋποθέσεις.

Επτά χρόνια δεν είχε σκεφτεί κανείς να εξετάσει εάν όλες οι δικαιούχοι μέχρι το 2010 πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να συνεχίζουν να λαμβάνουν τη σύνταξη του θανόντος πατρός;

Με αυτα τα ερωτήματα, τα οποία δεν έχουν καμία λογική απάντηση, είναι απορίας άξιο όχι γιατί ήλθε η κρίση αλλά γιατί άργησε τόσο πολύ