Η διοίκηση της υγείας απαιτεί μακροπρόθεσμες και τεκμηριωμένες απαντήσεις - Free Sunday
Η διοίκηση της υγείας απαιτεί μακροπρόθεσμες και τεκμηριωμένες απαντήσεις

Η διοίκηση της υγείας απαιτεί μακροπρόθεσμες και τεκμηριωμένες απαντήσεις

Η απόφαση του κ.Πατέρα να μην αποδεχτεί τον διορισμό του στη θέση του διοικητή του νοσοκομείου Καρδίτσας, δίνει μία διέξοδο στο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί και το οποιο αδυνάτιζε τις κυβερνητικές επιλογές για τον χώρο της υγείας.

Το γεγονός ότι οι αντιδράσεις στην επιλογή του κ.Πατέρα ενεργοποίησαν τα αντανακλαστικά του Μεγάρου Μαξίμου, δείχνει το μέγεθος του προβλήματος, το οποίο δημιούργησε αυτή καθ΄εαυτή η επιλογή, αλλά αυτό αφορά στα εξωτερικά της στοιχεία.

Διότι το θέμα της διοίκησης της υγείας δεν είναι ούτε ο κ.Πατέρας, ούτε η ηλικία του.

Το πρόβλημα είναι τι ακριβώς μπορεί να κάνει ένας διοικητής σε ένα νοσοκομείο από τη στιγμή που δεν έχει εκπαιδευτεί στην διοίκηση των μονάδων υγείας.

Όχι τι θέλει, όχι τι έχει διάθεση αλλά τι μπορεί.

Η πολύ δύσκολη απάντηση στο θέμα, δεν αφορά τον κ.Πατέρα.

Αφορά το ίδιο το σύστημα διοίκησης του δημόσιου τομέα στην υγεία.

Η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα διότι οι βραχυπρόθεσμες αλλαγές απαλύνουν, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα.