Αστοχία χωρίς ευθύνη; - Free Sunday
Αστοχία χωρίς ευθύνη;

Αστοχία χωρίς ευθύνη;

H εξέλιξη σε ότι αφορά στην υπόθεση της κατάρτισης των επιστημόνων είναι μία δυσάρεστη υπόθεση για την κυβέρνηση. Πολύ δε περισσότερο που οφείλεται στο ότι η ματαίωση της υπόθεσης οφείλεται στο ότι ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή για έρευνα.

Η οποία έρευνα προφανώς δικαίωσε τις επιφυλάξεις που είχαν εκφραστεί για το θέμα.

Όμως η έρευνα, η οποία έδειξε ότι το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης, “σε πολλά σημεία του, δεν ήταν αυτό που αντιστοιχεί σε ένα τέτοιο Πρόγραμμα”, έπρεπε να προηγηθεί της ανάθεσης.

Αυτό είναι το πιο απλό και το πιο ουσιαστικό.

Κι όποιος δεν την είχε κάνει σε ένα τέτοιο πλαίσιο έχει ευθύνες. Είτε οι αστοχίες είναι εσκεμμένες, είτε οφείλονται σε υπερκόπωση...

Όμως σε κάθε περίπτωση, το μείζον σκάνδαλο είναι τα ΚΕΚ. Και το βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι αν υπάρχει κάποιος ιδιώτης ή επιχείρηση που θα ανέθετε την επιμόρφωση των υπαλλήλων του σε αυτα τα ΚΕΚ...

Η έρευνα που διέταξε ο πρωθυπουργός πρέπει να φτάσει μέχρι το τέλος.