Μπορεί να τετραγωνιστεί ο Ευρωπαϊκός Κύκλος μέχρι τις 6 Μαΐου; - Free Sunday
Μπορεί να τετραγωνιστεί ο Ευρωπαϊκός Κύκλος μέχρι τις 6 Μαΐου;

Μπορεί να τετραγωνιστεί ο Ευρωπαϊκός Κύκλος μέχρι τις 6 Μαΐου;

Σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη, μετά τη χθεσινή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου «επαφίεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τετραγωνίσει τον κύκλο» για το ταμείο ανάκαμψης μετά τον κορωνοϊό.

Το βασικό στοιχείο όμως που προέκυψε από τη συνεδρίαση ήταν η συμφωνία να υπάρξει χρηματοδότηση της ανάκαμψης. Και μάλιστα με κοινά κονδύλια ενώ όρισαν και ορόσημο για την πρόταση της Επιτροπής την 6η Μαϊου, σε δύο εβδομάδες.

Τώρα πλέον την Επιτροπή πιέζει η προθεσμία αλλά τους 27, η προειδοποίηση της προέδρου της ΕΚΤ, σύμφωνα με την οποία “ενδέχεται να κάνουν πολύ λίγα, πολύ αργά”.

Η προειδοποίηση διέρρευσε και η 6η Μαϊου είναι πολύ κοντά! Τρεις μέρες πριν την ημέρα της Ευρώπης