Καλοπιάνοντας τη Θεσσαλονίκη - Free Sunday
Καλοπιάνοντας τη Θεσσαλονίκη

Καλοπιάνοντας τη Θεσσαλονίκη

Όλα σε ότι αφορά στην Έκθεση Θεσσαλονίκης θα γίνουν κανονικά. Απλώς δεν θα γίνει έκθεση.

Η διαχείριση της Θεσσαλονίκης και των συμφερόντων γύρω από την πόλη, είναι για μια ακόμη φορά φοβική.
Ένας ακομη πρωθυπουργός θέλει να υπογραμμίσει το ενδιαφέρον με κινήσεις οι οποίες νομίζει ότι κολακεύουν την πόλη και τους κατοίκους της. Άδικος κόπος. Η Θεσσαλονίκη - κι οι κάτοικοι της- δεν χρειάζονται κολακεία,  ειλικρίνεια χρειάζονται. 
Απλως ειλικρίνεια. 
Η έκθεση ακυρώθηκε αλλά αυτό ήταν για το καλό της πόλης. Διότι αλλιώς θα έπρεπε να μετρούν εκατοντάδες κρούσματα και θανάτους που δεν θα μπορούσε το σύστημα να διαχειριστεί.
Ας το πει λοιπόν κάποιος ...