Η ενίσχυση του ΕΣΥ ως το φιλολαϊκό άλλοθι της αντιπολίτευσης - Free Sunday
Η ενίσχυση του ΕΣΥ ως το φιλολαϊκό άλλοθι της αντιπολίτευσης

Η ενίσχυση του ΕΣΥ ως το φιλολαϊκό άλλοθι της αντιπολίτευσης

Η συζήτηση για την ενίσχυση του Εθνικιυ Συστήματος Υγείας είναι μια υποκριτική συζήτηση.

Όχι γιατί δεν πρέπει να ενισχυθεί το ΕΣΥ, αλλά επειδή δεν μπορεί η "ενίσχυση" του ΕΣΥ να χρησιμοποιείται ως πολιτικο άλλοθι του φιλολαϊκου προσανατολισμού μιας πολιτικής

Η αποτελεσματικότητα του ΕΣΥ δεν κρίνεται από τους πόσους εργαζόμενους έχει άλλα από τα αποτελέσματα του σε ότι αφορά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όσους περισσότερους εργαζόμενους έχει το ΕΣΥ, τόσο καλύτερο θα είναι.

Όπως και το ζήτημα δεν είναι οι πόροι αλλά το πώς αυτοί χρησιμοποιούνται.

Είναι απελπιστικά επιφανειακή αυτή η προσέγγιση.
Φτηνή...