Η οικονομική ενισχυση από την ΕΕ, δίνει μήνυμα με πολλούς αποδέκτες - Free Sunday
Η οικονομική ενισχυση από την ΕΕ, δίνει μήνυμα με πολλούς αποδέκτες

Η οικονομική ενισχυση από την ΕΕ, δίνει μήνυμα με πολλούς αποδέκτες

Χθες το Eurogrpup ήταν σαφές:
"Η Ελλάδα έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να επιτύχει τις συγκεκριμένες μεταρρυθμιστικές της δεσμεύσεις".
Δηλαδή δεν ολοκληρώθηκε η υλοποίηση των δεσμεύσεων αλλά όταν έλθει εκείνη η ωρα, θα μπορεί να κάνει τις μεταρρυθμίσεις.
Αυτό σημαίνει ότι αν η κυβέρνηση συνεχίσει όπως τώρα, όχι δεν θα υφίσταται πιέσεις από την ΕΕ αλλά θα τυχαίνει και βοήθειας.
Το είχε πετύχει κι ο Τσίπρας υποσχόμενος να λύσει το "Μακεδονικό".
Όμως εδώ η κατάσταση είναι διαφορετική κι είναι εντυπωσιακό ότι προσφέρεται όχι μόνο οικονομική  στήριξη αλλά και αναγνώριση των επιτευγμάτων στην πανδημία.
As συνεχίσει έτσι λοιπόν γιατί το μήνυμα έχει πολλούς παραλήπτες..