Ο χρόνος λιγοστεύει επικίνδυνα! - Free Sunday
Ο χρόνος λιγοστεύει επικίνδυνα!

Ο χρόνος λιγοστεύει επικίνδυνα!

Η κριτική της αντιπολίτευσης επί του ανασχηματισμού είναι μια επιφανειακή προσέγγιση. Είναι πραγματικά δραματικό να διαπιστώνεις ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν παρατήρησαν το μέγεθος της
Διότι ο ανασχηματισμός δεν θα κριθεί από τα πρόσωπα που μπήκαν.
Θα κριθεί από το έργο που θα παραχθεί.
Πολιτικά και οργανωτικά.
Η ατζέντα υπάρχει, απλώς ο χρόνος λιγοστεύει.
Η κυβέρνηση έχει διανύσει τα 3/8 της θητείας της και σε λίγο, το καλοκαίρι, μετά βεβαιότητας πριν την ολοκλήρωση της πανδημίας, θα συμπληρώσει δύο χρόνια.
Ο χρόνος δεν είναι πολύς...