Συνομιλίες χωρίς Uruc Reis στο καδρο - Free Sunday
Συνομιλίες χωρίς Uruc Reis στο καδρο

Συνομιλίες χωρίς Uruc Reis στο καδρο

Η χθεσινή ανακοινωση της έναρξης διερευνητικών συνομιλιων Ελλάδας - Τουρκίας δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή εξέλιξη. 

Είναι μια αναμενόμενη εξέλιξη για την οποία έχουν πιεστεί και οι δύο χώρες.

Όμως θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι σε αυτό το επίπεδο των συνομιλιών, δεν υπάρχουν και δεν μπορούν να υπάρξουν αποφάσεις.

Οι δύο πλευρές καταθέτουν ότι νομίζουν. Αποφάσεις δεν λαμβάνονται και κυρίως συμβιβασμοί δεν γίνονται.

Διότι κανένας συμβιβασμός δεν μπορεί να γίνει σε υπηρεσιακό επίπεδο. Τις αποφάσεις δεν τις λαμβάνουν ούτε διπλωμάτες, ούτε επιστήμονες.

Τις λαμβάνουν πολιτικοί, όταν είναι έτοιμοι.

Αλλά έχει μεγάλη σημασία το πλαίσιο στο οποίο γίνονται οι συνομιλίες, στο καδρο των οποίων δεν υπάρχει το Uruc Reis, όπως από την αρχή είχε απαιτήσει η Αθήνα.

Την ώρα που ανακοινώνονταν οι συνομιλίες το Uruc Reis ήταν στα ανοιχτά του κόλπου της Αττάλειας όπως προκύπτει από τον χάρτη θαλάσσιας κυκλοφορίας.