Για μια καλύτερη Ελλάδα σε περισσότερη Ευρώπη - Free Sunday
Για μια καλύτερη Ελλάδα σε περισσότερη Ευρώπη

Για μια καλύτερη Ελλάδα σε περισσότερη Ευρώπη

Ο λόγος για τον οποίο μια οριστική ρήξη της χώρα μας με την ευρωζώνη θα κατέληγε καταστροφική είναι ο ίδιος για τον οποίο χρεοκοπήσαμε: Ένα πολιτικό σύστημα ανεπαρκές ή/και φαύλο δίπλα σε μια αρπακτική οικονομική ελίτ, μέσα σε περιβάλλον παρασιτικού καπιταλισμού, ακραίου πελατειασμού, αντιπαραγωγικότητας, ανορθολογισμού και λαϊκισμού, με θεσμική υπανάπτυξη,  συστημικά προβλήματα στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, εκρηκτική φορολογική αδικία, κλειστές δομές στην οικονομία, μονοπώλια, καρτέλ, οργανωμένα συμφέροντα, λαθρεμπόρια κάθε είδους, υστέρηση στην παιδεία, στην εξειδίκευση, στην τεχνολογία, στην καινοτομία.

Επομένως,  για τη δική μας χώρα η αγκίστρωση στον σκληρό πυρήνα της ΕΕ είναι μονόδρομος για να μην κατρακυλήσουμε σε καταστάσεις που δεν θα έχουν σχέση με τα ισχύοντα στις προηγμένες χώρες της Δύσης. 

Για το λόγο αυτό εγκυμονεί κινδύνους η καλλιέργεια ευρωσκεπτικισμού και η κατασκευή εξωτερικού εχθρού (Λαγκάρντ, Σόιμπλε). Οσο άσχημα και αν είναι τα πράγματα στην ΕΕ, με την έκρηξη της ακροδεξιάς, τη θλιβερή διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, την διαγενεακή και κοινωνική αδικία, δεν υπάρχει εναλλακτική στον στρατηγικό προσανατολισμό της χώρας.

Να οραματιστούμε μια καλύτερη Ελλάδα σε περισσότερη Ευρώπη. Κάθε άλλη επιλογή θα μας πήγαινε πολλά χρόνια πίσω.