Bullying από εισπρακτικές εταιρείες - Free Sunday
Bullying από εισπρακτικές εταιρείες

Bullying από εισπρακτικές εταιρείες

Ρόλο εισπρακτικών εταιρειών έχουν αναλάβει το τελευταίο διάστημα δικηγορικές εταιρείες, προκειμένου να «ενημερώνουν» τους δανειολήπτες για τις οφειλές τους.

Η κατάσταση πολλές φορές βγαίνει εκτός ελέγχου, με τις ενώσεις καταναλωτών να δέχονται καταγγελίες για συμπεριφορές που αγγίζουν ακόμη και τα όρια της απειλής.

Αυξήσεις των καταγγελιών

Σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ, οι καταναλωτές καταγγέλλουν ότι δέχονται ενοχλήσεις πολλές φορές μέσα στην ημέρα, σε ακατάλληλες ώρες, συχνά στον εργασιακό τους χώρο, όπως ενοχλήσεις δέχονται και συγγενικά τους πρόσωπα, ανήλικα τέκνα, υπέργηροι γονείς κ.λπ. Επίσης, ασκούνται ασφυκτικές πιέσεις ακόμη και σε κοινωνικά ευάλωτα άτομα, όπως συνταξιούχοι και άτομα με αναπηρία, ενώ πολλές φορές χρησιμοποιούνται προσβλητικές και υποτιμητικές εκφράσεις, με αποτέλεσμα να επιδεινώνεται επικίνδυνα η ήδη δυσχερής θέση του οφειλέτη.
Χαρακτηριστικό είναι ότι στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή έχουν γίνει περισσότερες από 2.000 καταγγελίες δανειοληπτών για απειλές και εκφοβισμούς.

Δικαίωση δανειολήπτριας

Πριν από λίγες ημέρες το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας δικαίωσε γυναίκα με αναπηρία, η οποία και θα λάβει το ποσό των 6.000 ευρώ. Η γυναίκα το 2013 είχε λάβει προσωπικό καταναλωτικό δάνειο ύψους 5.200 ευρώ. Ωστόσο, έναν χρόνο μετά αντιμετώπιζε προβλήματα στην αποπληρωμή των δόσεων.
Η εισπρακτική εταιρεία καλούσε καθημερινά τη δανειολήπτρια, η οποία στην αγωγή της έκανε λόγο για απαράδεκτη συμπεριφορά των εκπροσώπων της εταιρείας.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η τράπεζα θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 6.000 ευρώ στη γυναίκα, καθώς προχώρησε στη μεταφορά προσωπικών δεδομένων στην εισπρακτική χωρίς την ενημέρωσή της, όπως απαιτεί ο νόμος 2472/1997.
Επιπλέον, με την υπ’ αριθμόν 1566/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου κρίνεται τελεσίδικα ότι τα επανειλημμένα τηλεφωνήματα από εισπρακτικές εταιρείες προς οφειλέτες προσβάλλουν την προσωπικότητα των οφειλετών, οι οποίοι για τον λόγο αυτόν δικαιούνται αποζημίωση.

Τι πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής

Σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ, η λειτουργία των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (γνωστών και ως εισπρακτικών εταιρειών) ρυθμίζεται από τον νόμο 3758/2009, όπως έχει τροποποιηθεί με τον νόμο 4038/2012. Συχνά, ωστόσο, οι εταιρείες αυτές δεν τηρούν τις διατάξεις του νόμου. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει οι καταναλωτές να είναι ενημερωμένοι σχετικά με τα δικαιώματά τους, ώστε να προχωρούν σε καταγγελίες κατά των εταιρειών αυτών, όποτε χρειάζεται.
Συγκεκριμένα, οι εταιρείες ενημέρωσης θα πρέπει να καλούν μία φορά ανά δύο ημέρες ή πιο αραιά, μόνο τις εργάσιμες ημέρες, μεταξύ 9:00 και 20:00. Ο τηλεφωνικός αριθμός κλήσης θα πρέπει να εμφανίζεται και να μην καλούν με απόκρυψη. Ο υπάλληλος της εταιρείας θα πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμό του, την ιδιότητά του, την επωνυμία της εταιρείας, τον αριθμό μητρώου με τον οποίο έχει καταχωριστεί στο αρμόδιο υπουργείο, καθώς και τον σκοπό της επικοινωνίας.
Οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν ότι η κλήση καταγράφεται και τα στοιχεία διατηρούνται για έναν χρόνο. Στη συνέχεια καταστρέφονται, εκτός αν ζητήσει τη διατήρησή τους ο οφειλέτης ή η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, οπότε πρέπει να παρασχεθούν εντός 10 ημερών. Τα αρχεία αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον των καταναλωτών.
Επιπλέον, οι εταιρείες θα πρέπει να καλούν αποκλειστικά και μόνο για ενημέρωση και διαπραγμάτευση των όρων πιθανής ρύθμισης, ενώ σε περίπτωση γραπτής επικοινωνίας θα πρέπει να φαίνονται πάνω στο έγγραφο όλα τα στοιχεία της εταιρείας (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ.) και σε καμία περίπτωση να μη χρησιμοποιείται η επωνυμία της τράπεζας.

Τι απαγορεύεται για τις εταιρείες

Σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ, οι εταιρείες ενημέρωσης απαγορεύεται να καλούν πριν περάσουν δέκα μέρες από τη στιγμή που έγινε ληξιπρόθεσμο το ποσό ή για οφειλές που βρίσκονται σε ρύθμιση, όσο καιρό αυτή τηρείται. Ακόμη, δεν πρέπει να εισπράττουν με κανέναν τρόπο ληξιπρόθεσμες οφειλές, δεν πρέπει να προβαίνουν σε τηλεφωνικές απειλές, προσβολές, παραπλανητική πληροφόρηση και άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας, δεν πρέπει να δυσφημούν τους δανειολήπτες στο οικογενειακό-εργασιακό τους περιβάλλον ή να απειλούν ότι θα το κάνουν.
Επίσης, δεν επιτρέπεται να ενοχλούν τους οικείους των δανειοληπτών ή να τους καλούν στην εργασία τους, εκτός αν είναι το μοναδικό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει για επικοινωνία. Απαγορεύεται να παριστάνουν ότι είναι υπάλληλοι της τράπεζας, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές, όπως και να αναθέτουν σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές τη δικαστική διεκδίκηση της οφειλής. Απαγορεύεται ακόμη να επιβαρύνουν τους οφειλέτες με έξοδα ή να τους επισκέπτονται κατ’ ιδίαν.

ΔΣΑ: Τροποποίησε τον Κώδικα Δεοντολογίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΠΟΙΖΩ, μετά από συναντήσεις με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ), όπου έθεσαν στη διάθεσή του και στοιχεία από καταγγελίες καταναλωτών, ο ΔΣΑ προχώρησε σε τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, οι δικηγόροι και οι δικηγορικές εταιρείες επιτρέπεται να καλούν τους οφειλέτες μόνο μία φορά, για να τους ενημερώσουν σχετικά με τις οφειλές τους και να εξετάσουν τη δυνατότητα εξωδικαστικής ρύθμισης. Εάν τελικά δεν γίνει κάποιος διακανονισμός με τον οφειλέτη, ο δικηγόρος ή η δικηγορική εταιρεία δεν μπορεί να τον ξανακαλέσει, αλλά πλέον θα μπορεί να τον ειδοποιεί μόνο εγγράφως με εξώδικο ή να προχωρήσει σε κάθε άλλη νόμιμη διαδικασία. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών, οι δικηγόροι και οι δικηγορικές εταιρείες θα ελέγχονται για πειθαρχικό παράπτωμα και θα τους επιβάλλονται αντίστοιχες ποινές. Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν τους τηλεφωνούν από δικηγορικά γραφεία για τις οφειλές τους και θα πρέπει να σημειώνουν την επωνυμία της δικηγορικής εταιρείας, το όνομα του υπαλλήλου που κάλεσε, το τηλέφωνο από το οποίο έγινε η κλήση, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης.

GOUTOS2