Φορολογούν με 20% αυτά που έπρεπε να επιστρέψουν στους συνταξιούχους - Free Sunday
Φορολογούν με 20% αυτά που έπρεπε να επιστρέψουν στους συνταξιούχους

Φορολογούν με 20% αυτά που έπρεπε να επιστρέψουν στους συνταξιούχους

Στο κοινωνικό μέρισμα ενέταξε ο πρωθυπουργός τα αναδρομικά που δικαιούνται οι συνταξιούχοι επειδή από 1/1/2012 έως 30/6/2016, η εισφορά ασθένειας υπολογιζόταν στη μικτή σύνταξη πριν από τις μειώσεις των Μνημονίων, ενώ θα έπρεπε να υπολογίζεται στην καταβαλλόμενη σύνταξη μετά την αφαίρεση των μειώσεων του Μνημονίου.

Τα συγκεκριμένα ποσά που έπρεπε να επιστραφούν από το ελληνικό δημόσιο και κυμαίνονται από 62 ευρώ ως 600 ευρώ και θα καταβληθούν στους περισσότερους συνταξιούχους εφάπαξ με τη σύνταξη Δεκεμβρίου που πιστώνεται το βράδυ της 28ης Νοεμβρίου.

Οι επιστροφές φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 20% και τα ποσά θα είναι εξ αυτού του λόγου ψαλιδισμένα.

Αυτό αφορά τόσο τους 382.973 του Δημοσίου όσο και για 900.000 με 1 εκατ. συνταξιούχους που τα δικαιούνται από τα Ταμεία του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΟΑΕΕ, ΔΕΚΟ, τραπεζών, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και της Τραπέζης της Ελλάδος.

Στο σύνολο τα αναδρομικά αφορούν πάνω από 1,3 εκατ. συνταξιούχους με κύρια σύνταξη ή και με άθροισμα συντάξεων (κύρια, επικουρική ή μέρισμα) πάνω από 1.000 ευρώ.