Ζητούμενο η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας - Free Sunday
Ζητούμενο η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

Ζητούμενο η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

 

Με το ερώτημα «θα εξάγουμε προϊόντα ή ανθρώπους;» ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη μελλοντική απασχόληση στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια ημερίδας με τίτλο «Σύγχρονες δεξιότητες για διεθνώς ανταγωνιστικές επιχειρήσεις: Ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού στον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας» επισημάνθηκε τόσο η ανάγκη σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας όσο και μια ριζική μεταρρύθμιση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Υπάλληλοι χωρίς βασικές δεξιότητες

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΒ Θεόδωρο Φέσσα, την ώρα που η Ελλάδα μετρά 1 εκατομμύριο ανέργους, πολλές επιχειρήσεις δεν μπορούν να καλύψουν τις θέσεις εργασίας λόγω έλλειψης υποψηφίων με γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που φέρνει στη δημοσιότητα ο Σύνδεσμος, βάσει των οποίων το 38% των εργαζομένων παρουσιάζει τις ίδιες ή χαμηλότερες επιδόσεις από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στις βασικού επιπέδου γραμματικές και μαθηματικές δεξιότητες, καθώς και στις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων με τη χρήση υπολογιστών. Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, σε μία δεκαετία το ποσοστό αυτό θα έχει φτάσει στο 59%, εάν δεν αναβαθμιστούν οι βασικές δεξιότητες του πληθυσμού. Σήμερα μόνο το 6% των ενηλίκων 25-34 ετών, που σε 10 με 20 χρόνια θα βρίσκονται στο απόγειο της εργασιακής τους εμπειρίας, διαθέτει αυτές τις βασικές δεξιότητες σε υψηλό επίπεδο.

«Συνεπώς, μαζί με την κατάρτιση των εργαζομένων σε νέες δεξιότητες που απαιτούνται από τη νέα τεχνολογική επανάσταση που έρχεται, είναι επιτακτική η ανάγκη να αναβαθμιστούν και οι βασικές δεξιότητες των εργαζομένων. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται επειγόντως μια αυτονόητη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο, που να προάγει την ικανότητα των ανθρώπων να διαβάζουν και να κατανοούν ένα κείμενο, να μπορούν να κάνουν στοιχειώδεις μαθηματικούς υπολογισμούς και να επιλύουν ένα καθημερινό πρόβλημα στη δουλειά τους χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικούς υπολογιστές» επισημαίνεται στην ανάλυση του ΣΕΒ.

Πάντως, ο κ. Φέσσας παραδέχτηκε ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Στη Γαλλία η κυβέρνηση Μακρόν επιχειρεί μια αντίστοιχη προσπάθεια μεταρρύθμισης του εθνικού συστήματος παραγωγής δεξιοτήτων, ενώ σε πολύ πιο ώριμο στάδιο βρίσκεται η Γερμανία, που έχει καταφέρει να διασυνδέσει επιτυχώς την αγορά με το εκπαιδευτικό της σύστημα, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στην τεχνική εκπαίδευση.

Επιτακτική η ανάγκη μεταρρύθμισης στην εκπαίδευση

Ο ΣΕΒ, λαμβάνοντας ως παράδειγμα τη δεκαετία του ’80, κατά την οποία η «εισαγωγή των υπολογιστών οδήγησε στη δημιουργία 1.500 νέων επαγγελμάτων», τονίζει ότι «η νέα εποχή αυτοματοποίησης, και ιδιαίτερα η εισαγωγή τεχνολογιών ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή, αναμένεται να οδηγήσει σε επαναπροσδιορισμό παρά σε εξάλειψη θέσεων εργασίας, όπως συνέβη και εκείνη τη δεκαετία». Άλλωστε, «η τεχνολογία δεν γυρίζει πίσω».

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ κατέθεσε προτάσεις για το πώς οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Ως προτεραιότητα θέτει τη ριζική μεταρρύθμιση και την αναβάθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης και παραγωγής δεξιοτήτων, η οποία θα επιτευχθεί με την ενίσχυση του περιεχομένου και των μεθόδων μάθησης ιδιαίτερα στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε να προωθούνται δεξιότητες όπως η πρωτοβουλία, η ομαδική εργασία, η λήψη αποφάσεων και η επίλυση προβλημάτων. Επίσης, θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί έμφαση «στη μάθηση με βάση την εργασία και στη συνεργασία επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων».

Επιπλέον, προτείνει την αναβάθμιση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και την «ανάπτυξη της ικανότητας για μάθηση σε όλα τα επίπεδα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία βελτίωσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων είναι συνεχής».

Ο ΣΕΒ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και στην επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της «παροχής προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης από πιστοποιημένους φορείς και στη βάση πιστοποιημένων επαγγελματικών περιγραμμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η σύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας», όπως επίσης και μέσω της «εκπόνησης τομεακών σχεδίων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Τα σχέδια αυτά εκπονούνται με τη συμβολή κλαδικών φορέων και περιλαμβάνουν προγράμματα αναβάθμισης των επαγγελματικών δεξιοτήτων των μακροχρόνια ανέργων».

Συνάντηση Μίχαλου-Φούχτελ για ενίσχυση επιχειρηματικότητας

Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας απασχόλησε και τη συνάντηση που είχαν ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΕΒΕΑ) Κωνσταντίνος Μίχαλος με τον Χανς Γιόακιμ Φούχτελ, κοινοβουλευτικό υφυπουργό και εντεταλμένο της καγκελαρίου για την Ελληνογερμανική Συνέλευση. Ο κ. Μίχαλος επισήμανε ότι «η επιμελητηριακή κοινότητα στην Ελλάδα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά», προσθέτοντας ότι «ήδη τα επιμελητήρια σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας υλοποιούν σχετικά προγράμματα για διά βίου μάθηση και εξειδικευμένη κατάρτιση με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας με τη δημιουργία νέων εξειδικευμένων θέσεων εργασίας».

Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης της ελληνικής οικονομίας μέσω της τόνωσης των ελληνογερμανικών επιχειρηματικών σχέσεων ως εργαλείου για τη μείωση της φυγής ανθρώπινου δυναμικού υψηλού επιπέδου (brain drain). Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα για την ενεργοποίηση επιχειρηματικών επαφών και ιδιαίτερα τρόποι για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των τοπικών κοινωνιών στις δύο χώρες. Για την υλοποίηση της προσέγγισης αυτής ο κ. Φούχτελ πρότεινε την πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων σε περιοχές της Γερμανίας οι οποίες διατηρούν οικονομικές σχέσεις με την Ελλάδα και στις οποίες υπάρχει έντονη ελληνική παρουσία. Στη διάρκεια της συζήτησης δόθηκε μεγάλη έμφαση στην έλλειψη επαρκούς τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και τονίστηκε ότι πρέπει να γίνει στροφή προς αυτή την κατεύθυνση.