Επιφυλάξεις για τα έργα στον Εθνικό Κήπο - Free Sunday
Επιφυλάξεις για τα έργα στον Εθνικό Κήπο

Επιφυλάξεις για τα έργα στον Εθνικό Κήπο

Την έντονη ανησυχία της για τα δρομολογούμενα από τον Δήμο Αθηναίων έργα στον Εθνικό Κήπο εκφράζει η Εταιρεία Φίλων του Εθνικού Κήπου. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωσή της, «τα μείζονα έργα, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκσκαφή όλων των παραδοσιακών χωμάτινων μονοπατιών του Κήπου και αντικατάστασή τους με τεχνητό δάπεδο, ανακατασκευή των δρομίσκων, αμπολών και λοιπών υποδομών, είναι άγνωστο εάν έχουν ενταχθεί στη μελέτη που, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου Αθηναίων, θα εκπονήσει η Διεύθυνση Κήπων, Κάστρων και Λιμνών της Βαυαρίας και δρομολογούνται χωρίς να έχει λάβει χώρα οιαδήποτε εργασία σχετική με τη χλωρίδα και την πανίδα».

Το σχέδιο του δήμου

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει από το 2004 την ευθύνη του Εθνικού Κήπου, με κύριο στόχο την προστασία, τη βιώσιμη διαχείρισή του και την ανάδειξη του ιστορικού χαρακτήρα του.
Βάσει του άρθρου 25 του νόμου 3274/2004, «υποχρεούται να συντηρεί και να βελτιώνει τη βλάστηση, να διοικεί, να διαχειρίζεται, να εκμεταλλεύεται, να φυλάσσει και γενικά να προστατεύει τον παραχωρούμενο Εθνικό Κήπο, ο οποίος θα διατηρεί στο ακέραιο τον δασικό του χαρακτήρα και προορισμό και θα εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας».
Στο πλαίσιο αυτό, τον Αύγουστο του 2017 εξασφάλισε τη χρηματοδότηση μιας συνολικής παρέμβασης για την αναβάθμιση των υποδομών του Εθνικού Κήπου, με πόρους από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, «έχει συνταχθεί τεχνική μελέτη από τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, η οποία δημοπρατήθηκε πρόσφατα».
Μεταξύ άλλων, η μελέτη περιλαμβάνει «τον εκσυγχρονισμό του υπόγειου δικτύου άρδευσης, το οποίο θα φέρει όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς και θα ελέγχεται από κεντρική μονάδα που θα βρίσκεται στα γραφεία του Εθνικού Κήπου. Την εγκατάσταση συστήματος ελέγχου της ποσότητας νερού που εισέρχεται στη λίμνη Βασ. Σοφίας σε καθημερινή βάση, την αποκατάσταση του υπέργειου αρδευτικού δικτύου στο σύνολο της έκτασης του Εθνικού Κήπου, καθώς επίσης την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των λιμνών και των υπολοίπων στοιχείων νερού (σιντριβάνια, καταρράκτες κ.ά.)».
Στον σχεδιασμό προβλέπεται ακόμη «αναβάθμιση και υπογειοποίηση της υπάρχουσας ηλεκτρολογικής υποδομής και των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, εγκατάσταση περιμετρικού φωτισμού και φωτισμού ασφαλείας, επισκευή και αποκατάσταση των υφιστάμενων μεταλλικών κατασκευών (παγκάκια, παραδοσιακή καρέκλα, πέργκολες), αναβάθμιση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων - αποστράγγισης και συντήρηση δικτύου μονοπατιών - νέα επίστρωση και αποκατάσταση φθορών στα ρείθρα».

Σε κίνδυνο το οικοσύστημα του Κήπου

Η Εταιρεία Φίλων του Εθνικού Κήπου κάνει λόγο για «μη συμβατές εργασίες με το πλαίσιο που ορίζει ο χαρακτηρισμός του Κήπου ως Ιστορικού Τόπου, ενώ τίθεται σε κίνδυνο το οικοσύστημά του». Παράλληλα, επισημαίνει ότι «οποιαδήποτε εργασία στον Εθνικό Κήπο πρέπει να εκτελείται εντός του πλαισίου του χαρακτηρισμού του ως Ιστορικού Τόπου, καθώς και των διεθνών συμβάσεων, με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και το ευαίσθητο βιολογικό του υλικό, με προτεραιότητα στη διαφύλαξη και αποκατάσταση του βοτανικού του πλούτου».
Πάντως, ο Δήμος Αθηναίων διαβεβαιώνει ότι «λαμβάνονται όλα τα αναγκαία και ικανά μέτρα προκειμένου να μη διαταραχθεί το οικοσύστημα του Κήπου, αλλά και η λειτουργία του ως χώρου πρασίνου και αναψυχής των κατοίκων και επισκεπτών. Για τον σκοπό αυτό, οι εργασίες θα λάβουν χώρα σταδιακά, ώστε το μεγαλύτερο τμήμα του Κήπου να παραμένει διαρκώς λειτουργικό, και παρουσία των επιστημόνων πρασίνου και εκπροσώπων τόσο του υπουργείου Πολιτισμού όσο και της Δ/σης Δασών».
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης προχώρησε στο Μόναχο στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του δήμου με τους Βαυαρικούς Κήπους, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη συνεργασία για θέματα που αφορούν τη βέλτιστη διαχείριση του Εθνικού Κήπου.
Σύμφωνα με τον δήμο, το αμέσως επόμενο διάστημα αρχίζει η μελέτη για την αναβάθμιση των σημαντικότερων κτιρίων του Εθνικού Κήπου, δηλαδή του Βοτανικού Μουσείου, του WC και του γειτονικού του κτιρίου και του Καφενείου.
Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία Φίλων του Εθνικού Κήπου «αναμένει απ’ όλους τους αρμόδιους να επιδείξουν τη μεγαλύτερη υπευθυνότητα και επιφυλάσσεται να επανέλθει αφού λάβει πληρέστερη ενημέρωση».