ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι περικοπές σε δώρα και επιδόματα δημοσίων υπαλλήλων - Free Sunday
ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι περικοπές σε δώρα και επιδόματα δημοσίων υπαλλήλων

ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι περικοπές σε δώρα και επιδόματα δημοσίων υπαλλήλων

Αντισυνταγματικές έκρινε το 6ο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας τις περικοπές σε δώρα και επιδόματα αδείας των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων, παραπέμποντας την υπόθεση στην Ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου προς οριστική κρίση.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του ΣτΕ, οι περικοπές που εφαρμόστηκαν με τον νόμο 4093/12 και τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2013, αντίκεινται στα άρθρα 25 και 4 του Συντάγματος, όπως και στις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας.

«Ο νομοθέτης όφειλε αποφαινόμενος τεκμηριωμένα για την αναγκαιότητα του μέτρου, να εξετάσει την ύπαρξη τυχόν εναλλακτικών επιλογών και να συγκρίνει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της καθεμιάς για τον επιδιωκόμενο δημόσιο σκοπό της δημοσιονομικής προσαρμογής, καθώς και αν οι επιπτώσεις της συγκεκριμένης περικοπής αποδοχών στο βιοτικό επίπεδο των θιγόμενων, αθροιζόμενες με τις επιπτώσεις από τα ήδη ληφθέντα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, και συνδυαζόμενες με τις κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες, οδηγούν σε ανεπίτρεπτη μείωση του επιπέδου ζωής των υπαλλήλων, κάτω του επιπέδου της αξιοπρεπούς διαβίωσης» αναφέρεται στο σχετικό σκεπτικό.

Και προστίθεται: «Με την επίμαχη διάταξη επιχειρείται νέα, για πολλοστή φορά, περικοπή την αποδοχών της ίδιας ακριβώς ομάδας θιγόμενων, ενώ θεσπίζεται όχι περεταίρω μείωση, αλλά κατάργηση των ετήσιων αποδοχών».

Τονίζεται τέλος, ότι «τα επιδόματα εορτών και αδείας συνδέονται με τις αυξημένες ανάγκες που ανακύπτουν κατά τις εορταστικές περιόδους και κατά την περίοδο των θερινών διακοπών, οι οποίες αφορούν όλους τους υπαλλήλους ανεξάρτητα από το μισθό του καθενός».