Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής μας έχει... δέμα - Free Sunday
Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής μας έχει... δέμα

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής μας έχει... δέμα

Σε αυτήν την κατεύθυνση, καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές, με πρώτο εξάμηνο φοίτησης την περίοδο 2015 – 2016, ή οι οικογένειες τους,  που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, να απευθυνθούν στην  Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου και συγκεκριμένα στα Δημοτικά Ιατρεία (δημαρχείο, Στ. Καραγιώργη 2, 2ος όροφος, τηλ 2132000196 – 2102716636 – 2102826924). 

Απαραίτητα είναι τα παρακάτω δικαιολογητικά:   
Αίτηση, η οποία συμπληρώνεται στα Δημοτικά Ιατρεία, από τον φοιτητή ή τον γονέα.
Βεβαίωση σπουδών του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους.
Εκκαθαριστικό σημείωμα του γονέα που δηλώνεται ο/η φοιτητής/τρια ως προστατευόμενο μέλος, με τα δηλωθέντα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2014 ή 2015.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας στο Ηράκλειο (λογαριασμός ΔΕΚΟ)
Μισθωτήριο συμβόλαιο του φοιτητή/ τριας ή βεβαίωση διαμονής σε φοιτητική εστία.
Κάρτα ανεργίας γονέα (σε περίπτωση που υπάρχει).

Η αξιολόγηση των αιτούντων θα γίνει βάσει εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων με προτεραιότητα τις οικογένειες με άνεργους και ανασφάλιστους γονείς, μονογονεϊκές οικογένειες και γενικά οικογένειες που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση.

Στόχος του Δήμου Ηρακλείου Αττικής είναι η, όσο το δυνατό, τακτικότερη χορήγηση υλικής στήριξης και για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τα οποία θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των εκάστοτε ετησίων συμμετοχών.


Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 9-5-2016 έως τις 19-5-2016.