Αναρτήθηκαν τα μηχανογραφικά - Free Sunday
Αναρτήθηκαν τα μηχανογραφικά

Αναρτήθηκαν τα μηχανογραφικά

Τα μηχανογραφικά βρίσκονται ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν ή/και να εκτυπώσουν το μηχανογραφικό δελτίο που τους ενδιαφέρει και συγκεκριμένα:

-το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ 2016 με το Νέο σύστημα
-το μηχανογραφικό δελτίο ΕΠΑΛ 2016 με το Νέο σύστημα
-το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ 2016 με το Παλαιό σύστημα
-το μηχανογραφικό δελτίο ΕΠΑΛ-Α΄ 2016 με το Παλαιό σύστημα

Για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σχεδόν αμέσως μόλις επιστρέψουν από τις διακοπές του Πάσχα θα μπουν σε ρυθμούς εξετάσεων, αφού ολοκληρωθεί το διδακτικό έτος και στις 16 Μαΐου αρχίσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Η αρχή θα γίνει με τη Νεοελληνική Γλώσσα, μάθημα γενικής παιδείας στο οποίο περιλαμβάνεται και η έκθεση.