Μαζική στροφή στο φυσικό αέριο - Free Sunday

Free Sunday skin left

Free Sunday skin left

Μαζική στροφή στο φυσικό αέριο
Το φυσικό αέριο δεν απαιτεί εγκατάσταση δεξαμενής, αφού είναι διαθέσιμο μέσα από το δίκτυο διανομής, ενώ οι καταναλωτές απαλλάσσονται από τις δυσάρεστες οσμές και τα υπολείμματα του πετρελαίου.

Μαζική στροφή στο φυσικό αέριο

Τα τελευταία χρόνια τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν κάνει μαζική στροφή στο φυσικό αέριο. Οι συνδέσεις φυσικού αερίου της Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής) παρουσιάζουν αύξηση άνω του 61%, καθώς μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου 2019 είχαν υπογραφεί 16.600 συμβόλαια, έναντι 10.300 συμβολαίων της αντίστοιχης περιόδου του 2018. Μάλιστα, η πρόβλεψη της εταιρείας για ολόκληρο το 2019 είναι πλέον των 20.000 συνδέσεων έναντι 14.200 συνδέσεων του 2018. Σύμφωνα με την ΕΔΑ Αττικής, στόχος είναι να υπερδιπλασιάσει τους πελάτες της μέχρι το 2025.

Για όσους δεν γνωρίζουν, το φυσικό αέριο είναι μια «φυσική μορφή ενέργειας» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία και κάνει τέλεια καύση στις κατάλληλες συσκευές. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το φυσικό αέριο δεν απαιτεί εγκατάσταση δεξαμενής, αφού είναι διαθέσιμο μέσα από το δίκτυο διανομής, ενώ οι καταναλωτές απαλλάσσονται από τις δυσάρεστες οσμές και τα υπολείμματα του πετρελαίου. Άλλωστε, αποτελεί το φιλικότερο συμβατικό καύσιμο στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.

Η Ελλάδα σήμερα προμηθεύεται φυσικό αέριο από τρεις διαφορετικές πηγές: από τη Ρωσία (μέσω Βουλγαρίας) και το Αζερμπαϊτζάν (μέσω Τουρκίας) μέσω αγωγών σε αέρια μορφή και από την Αλγερία με δεξαμενόπλοια σε υγροποιημένη μορφή (στις εγκαταστάσεις της νήσου Ρεβυθούσας, στον κόλπο των Μεγάρων).

Η εσωτερική εγκατάσταση

Η εσωτερική εγκατάσταση ξεκινάει από τον μετρητή (που τοποθετεί η ΕΔΑ Αττικής) και καταλήγει στην έξοδο απαγωγής καυσαερίων (στην καπνοδόχο). Στη διάταξη αυτή περιλαμβάνονται οι σωληνώσεις, οι βάνες, οι συσκευές χρήσης φυσικού αερίου, οι θυρίδες αερισμού, οι συνδέσεις, η καπνοδόχος, τα φρεάτια και τα λοιπά συναφή εξαρτήματα, καθώς και τυχόν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας (π.χ. ανιχνευτής φυσικού αερίου κ.ά.).

• Ανιχνευτής αερίου

Η εγκατάσταση του ανιχνευτή αερίου δεν είναι υποχρεωτική. Πρόκειται για μια συσκευή που αναγνωρίζει άμεσα τυχόν διαρροή φυσικού αερίου στον χώρο, έχοντας τη δυνατότητα να ανιχνεύσει ακόμα και ελάχιστες ποσότητες φυσικού αερίου. Ο ανιχνευτής συνδέεται με έναν συναγερμό που ειδοποιεί ηχητικά για τη διαρροή, ενώ μπορεί να συνδεθεί και με μια ηλεκτροβάνα που τοποθετείται κοντά στη χειροκίνητη βάνα μετά τον μετρητή. Μόλις ο ανιχνευτής εντοπίσει αέριο διακόπτει το ρεύμα στην ηλεκτροβάνα, οπότε η παροχή φυσικού αερίου σταματά, διασφαλίζοντας την απόλυτη προστασία σας. Οι ανιχνευτές αερίου θα πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 4-5 χρόνια.

• Κεντρική βάνα διακοπής φυσικού αερίου

Στις περισσότερες εγκαταστάσεις η κεντρική βάνα διακοπής της παροχής φυσικού αερίου βρίσκεται αμέσως μετά τον μετρητή. Προτείνεται η τοποθέτηση πάνω της της ένδειξης «διακοπή κεντρικής παροχής» ώστε σε περίπτωση διακοπής της παροχής να είναι γνωστή σε όλους η θέση της. Βάνες διακοπής θα πρέπει να τοποθετηθούν και πριν από την κάθε συσκευή φυσικού αερίου, καθώς και μία εντός λεβητοστασίου. Όλες οι βάνες θα πρέπει να είναι προσβάσιμες.

• Διατάξεις αερισμού

Το οξυγόνο που υπάρχει στον αέρα χρησιμεύει για την καύση του φυσικού αερίου στις συσκευές που χρησιμοποιείτε. Ο αέρας εισέρχεται και εξέρχεται μέσω ειδικών θυρίδων με γρίλιες ή με αεραγωγούς ή με μηχανική προσαγωγή/απαγωγή. Στην περίπτωση των συσκευών κλειστού τύπου (τύπου C) το οξυγόνο για την καύση λαμβάνεται από το εξωτερικό περιβάλλον και δεν υπάρχει ανάγκη αερισμού του χώρου. Αν δεν υπάρχει αρκετός αέρας, τότε, όπως και στην περίπτωση καύσης πετρελαίου θέρμανσης, υπάρχει ο κίνδυνος ατελούς καύσης και σχηματισμού μονοξειδίου του άνθρακα, το οποίο σε μεγάλες ποσότητες είναι τοξικό. Συνεπώς, για την ασφάλειά σας μην παραλείπετε να κρατάτε τις διόδους-θυρίδες με τις γρίλιες αερισμού ανοιχτές και καθαρές.

• Διατάξεις απαγωγής καυσαερίων

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμινάδα ή η συσκευή δεν απαιτεί καμινάδα, οι θυρίδες αερισμού θα πρέπει να τοποθετούνται ψηλά στον τοίχο του χώρου όπου βρίσκονται οι συσκευές, ώστε να απάγονται τα καυσαέρια. Αν δεν υπάρχει καλή απαγωγή των καυσαερίων καύσης, τότε, όπως και στην περίπτωση καύσης πετρελαίου θέρμανσης, υπάρχει κίνδυνος σχηματισμού μονοξειδίου του άνθρακα, το οποίο σε μεγάλες ποσότητες είναι τοξικό. Συνεπώς, για την ασφάλειά σας μην παραλείπετε να καθαρίζετε τις καμινάδες (καπέλο) και να τις διατηρείτε σε καλή κατάσταση.

Καλή λειτουργία και συντήρηση

Για να είναι σίγουρος ο καταναλωτής ότι επιτυγχάνεται το μέγιστο της απόδοσης και ασφάλειας της εσωτερικής εγκατάστασης και των συσκευών φυσικού αερίου που διαθέτει, είναι απαραίτητη η καλή λειτουργία και συντήρησή τους.

Η συντήρηση των συσκευών φυσικού αερίου, η ρύθμιση του καυστήρα, ο καθαρισμός του λέβητα και ο συνολικός έλεγχος της εγκατάστασης προτείνεται να γίνεται μία φορά τον χρόνο, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση ενέργειας, βελτίωση της απόδοσης, άνεση και ασφάλεια. Σε καμία περίπτωση ο καταναλωτής δεν θα πρέπει να επιχειρήσει να επιδιορθώσει μόνος του τις συσκευές φυσικού αερίου. Για κάθε παρέμβαση στην εσωτερική εγκατάσταση ή στις συσκευές του θα πρέπει να απευθυνθεί αποκλειστικά σε αδειοδοτημένους και ειδικευμένους υδραυλικούς, τεχνικούς καυστήρων και μηχανικούς.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία (ΦΕΚ 963/2003), οι εσωτερικές εγκαταστάσεις χρήσης φυσικού αερίου οφείλουν να επανελέγχονται ως προς τη στεγανότητα από αδειούχους εγκαταστάτες υδραυλικούς κάθε τέσσερα χρόνια, με παράλληλη έκδοση «πιστοποιητικού επανελέγχου».