ΕΛΠΕ: Αρχίζουν έρευνες σε Άρτα-Πρέβεζα - Free Sunday
ΕΛΠΕ: Αρχίζουν έρευνες σε Άρτα-Πρέβεζα

ΕΛΠΕ: Αρχίζουν έρευνες σε Άρτα-Πρέβεζα

Σύμφωνα με πηγές από τα ΕΛΠΕ, τα επιχειρήματα που περιλαμβάνονται στην απορριφθείσα αίτηση αναστολής, αφορούσαν στην τεχνική επάρκεια των ΕΛΠΕ να διεξάγουν εργασίες έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, την ικανότητα περιβαλλοντικής διαχείρισης αυτών των εργασιών, καθώς και την δυνατότητα εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων.

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, διαθέτει την οικονομική επάρκεια, τα μέσα, την τεχνογνωσία και την εμπειρία να ανταποκριθεί στην πρόκληση ιδιαίτερα υψηλών επενδύσεων στην έρευνα. Εκφράζουν παράλληλα αισιοδοξία για το τελικό αποτέλεσμα στοχεύοντας στην ανακάλυψη και παραγωγή πετρελαίου σε περιοχές της Δ. Ελλάδας το συντομότερο δυνατόν, γεγονός που θα αποτελέσει κομβικό σημείο στην ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας.

Από την πλευρά της, το ενδεχόμενο περαιτέρω νομικών κινήσεων εξετάζει η εταιρία Energean μετά την απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας της αίτησης αναστολής που είχε καταθέσει. Αυτό ανέφεραν πηγές της εταιρίας, προσθέτοντας ότι το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ εδράζεται αποκλειστικά σε δικονομικούς λόγους και συγκεκριμένα στο ότι η αίτηση έπρεπε να έχει υποβληθεί νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και όχι στη λήξη του.