Διευκρινίσεις ΔΕΔΔΗΕ για τις διακοπές ρεύματος - Free Sunday
Διευκρινίσεις ΔΕΔΔΗΕ για τις διακοπές ρεύματος

Διευκρινίσεις ΔΕΔΔΗΕ για τις διακοπές ρεύματος

Συγκεκριμένα,απαντώντας σε δημοσιεύματα στα οποία γίνεται λόγος για απουσία κοινωνικής ευαισθησίας, με το επιχείρημα ότι πραγματοποιεί αποκοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε καταναλωτές με σοβαρά προβλήματα υγείας ή/και εξάρτησης από μηχανήματα τεχνικής υποστήριξης. διευκρινίζει: 

Εντολές αποκοπής ηλεκτρικού ρεύματος λόγω χρέους εκδίδουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και τις υποβάλλουν στον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος, εκ του θεσμικού πλαισίου (ΦΕΚ 2773/Β/2015), υποχρεούται να τις υλοποιήσει στο σύνολό τους εντός δεκαημέρου από την υποβολή τους, χωρίς καμία εξαίρεση. 

Το θεσμικό πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα προστασίας για τους καταναλωτές που είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ή στους Ευάλωτους Πελάτες. Σημειώνεται ότι τόσο οι υπέργηροι καταναλωτές όσο και οι εξαρτώμενοι από μηχανήματα τεχνικής υποστήριξης της ζωής, μπορούν να ενταχθούν στις εν λόγω κατηγορίες πελατών με τη διαδικασία που προβλέπεται στο αντίστοιχο νομικό πλαίσιο. Μεταξύ των μέτρων προστασίας είναι και η απαγόρευση αποκοπής τους λόγω χρέους κατά τους μήνες Νοέμβριο έως και Μάρτιο, όπως επίσης και κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, απαγόρευση που τηρείται ευλαβικ

Εξάλλου, με αφορμή απειλές που δέχονται στελέχη και συνεργεία του ο ΔΕΔΔΗΕ διευκρινίζει ότι εκτελεί τις εντολές διακοπής παροχών ηλεκτρικού ρεύματος λόγω χρέους που εκδίδονται από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και πως οι τεχνική του (συνεργεία ΔΕΔΔΗΕ ή εργολάβοι) δεν έχουν καμία δικαιοδοσία διαπραγμάτευσης και παρεκκλίσεων από τις εντολές αυτές.