Περίπου 80 χιλιάδες αιτήσεις από εργαζόμενους για την επιχορήγηση λόγω κορωνοϊού - Free Sunday
Περίπου 80 χιλιάδες αιτήσεις από εργαζόμενους για την επιχορήγηση λόγω κορωνοϊού

Περίπου 80 χιλιάδες αιτήσεις από εργαζόμενους για την επιχορήγηση λόγω κορωνοϊού

Σε περίπου 80.000 υπολογίζονται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως τα μεσάνυχτα από τους εργαζόμενους χθες πρώτη ημέρα που άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι, στην υπεύθυνη δήλωση που καλούνται να υποβάλουν οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων, των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, είτε πλήττονται σημαντικά λόγω του κορονοϊού (βάσει των οριζομένων από το υπουργείο Οικονομικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας - ΚΑΔ), εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (τα οποία αντλούνται αυτόματα από το σύστημα) συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού τους (ΙΒΑΝ).

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης.