Την Παρασκευή οι έκτακτες εφάπαξ ενισχύσεις για τους δικαιούχους του ελάχιστου εισοδήματος - Free Sunday

Free Sunday skin left

Free Sunday skin left

Την Παρασκευή οι έκτακτες εφάπαξ ενισχύσεις για τους δικαιούχους του ελάχιστου εισοδήματος

Την Παρασκευή οι έκτακτες εφάπαξ ενισχύσεις για τους δικαιούχους του ελάχιστου εισοδήματος

Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση από 100 ως 300 ευρώ θα καταβληθεί την Παρασκευή, 29 Μαΐου, σε δικαιούχους στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, με τουλάχιστον ένα ανήλικο παιδί, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η εισοδηματική ενίσχυση θα δοθεί στους δικαιούχους του πρώην ΚΕΑ εφόσον ήταν σε ισχύ κατά την 31η Μαρτίου 2020 εγκριτική απόφαση χορήγησής της και εφόσον το πολυπρόσωπο νοικοκυριό περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα ανήλικο μέλος προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος και κατά 50 ευρώ για κάθε επόμενο ανήλικο μέλος.

Με την καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μαίου, στις 29 του μήνα, θα πληρωθεί σύμφωνα με πληροφορίες και η έκτακτη επίσης εφάπαξ, οικονομική ενίσχυση έως και 300 ευρώ σε 63.900 οικογένειες που έχουν ένα τουλάχιστον ανήλικο μέλος στο νοικοκυριό τους.

Η προσαύξηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300 ευρώ ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού και θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι ανωτέρω εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης.

Δικαιούχοι της ανωτέρω επιπλέον εισοδηματικής ενίσχυσης είναι και τα πολυπρόσωπα νοικοκυριά του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα ανήλικο μέλος, κατόπιν παράτασης της ισχύος της υπέρ τους εγκριτικής απόφασης δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).