Σήμερα οι νέες αποζημιώσεις ειδικού σκοπού - Free Sunday

Free Sunday skin left

Free Sunday skin left

Σήμερα οι νέες αποζημιώσεις ειδικού σκοπού

Σήμερα οι νέες αποζημιώσεις ειδικού σκοπού

Σήμερα, 5 Ιουνίου γίνεται η πίστωση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε 50.946 δικαιούχους.

Από αυτούς, οι 2.255 δικαιούχοι αφορούν αναστολές συμβάσεων Μαρτίου-Απριλίου 2020 ποσού 1.804.000 ευρώ και οι 48.691 δικαιούχοι αφορούν ειδικές περιπτώσεις ποσού 38.952.800 ευρώ.

Η συνολική πίστωση είναι ύψους 40.756.800 ευρώ.