Τέλος Σεπτεμβρίου, οι εξετάσεις για την πιστοποίηση δικηγόρων και λογιστών στην απονομή συντάξεων - Free Sunday
Τέλος Σεπτεμβρίου, οι εξετάσεις για την πιστοποίηση δικηγόρων και λογιστών στην απονομή συντάξεων

Τέλος Σεπτεμβρίου, οι εξετάσεις για την πιστοποίηση δικηγόρων και λογιστών στην απονομή συντάξεων

Σε 1200 αυξήθηκαν οι δικηγόροι και λογιστές-φοροτεχνικοί που θα ενταχθούν στον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης που ξεκινα στις 23 Αυγούστου με στόχο να πιστοποιηθούν και να ενταχθούν στη διαδικασία απονομής συντάξεων.

Συνολικά οι αιτήσεις για ένταξη στο Ειδικό Μητρώο Πιστοποιημένων Επαγγελματιών του e-ΕΦΚΑ, ξεπέρασαν τις 3.600 και αρχικά προβλεπόταν 180 πιστοποιήσεις. Μετά την αύξηση σε 1200, στον πρώτο κύκλο θα συμμετάσχουν 800 δικηγόροι και 400 λογιστές-φοροτεχνικοί, κατ΄ αναλογία του αριθμού των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από τις δύο κατηγορίες επαγγελματιών και για την διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί τόσο ασύγχρονα, μέσω διαδραστικής διαδικτυακής πλατφόρμας (Moodle), στον ιστότοπο howto.gov.gr, όσο και με διαδικτυακά μαθήματα σε πραγματικό χρόνο και οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διεξαχθούν στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα:

  1. Νομοθεσία θεμελίωσης δικαιώματος
  2. Νομοθεσία νομιμοποίησης χρόνου ασφάλισης και χρήσης του στην απονομή σύνταξης (ανακεφαλαίωση-βεβαίωση χρόνου ασφάλισης μισθωτών και μη μισθωτών, διαπίστωση οφειλών, ενδεχόμενη αναθεώρηση πληρωμών ασφαλιστικών εισφορών, ρυθμίσεις οφειλών μη μισθωτών, αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης)
  3. Υπολογισμός κύριας σύνταξης με τους κανόνες του Ν. 4387/2016 & του Ν. 4670/2020
  4. Δικαιολογητικά
  5. Εκπαίδευση στη χρήση εφαρμογών & μηχανογραφικών συστημάτων

Κάθε εκπαιδευτική ενότητα περιλαμβάνει:

  • εκπαιδευτικό βίντεο (παρουσίαση),
  • σημειώσεις,
  • εκπαιδευτικό υλικό και
  • τεστ αυτοαξιολόγησης γνώσεων ενότητας (quiz).

Οι συμμετέχοντες στον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης-πιστοποίησης θα ενημερωθούν τις επόμενες ημέρες, μέσω e-mail, για την επιλογή τους, καθώς και για τις λεπτομέρειες της εκπαίδευσής τους.

Στόχος της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ είναι πολύ σύντομα να ξεκινήσει και ο δεύτερος κύκλος εκπαίδευσης-πιστοποίησης, για τον οποίο θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.