Επαγγελματική ασφάλιση: Άλμα στο μέλλον από το ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΙΔ - Free Sunday
Επαγγελματική ασφάλιση: Άλμα στο μέλλον από το ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΙΔ

Επαγγελματική ασφάλιση: Άλμα στο μέλλον από το ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΙΔ

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών ΝΠΙΔ είναι ΤΕΑ υποχρεωτικής ασφάλισης, αρμόδιο για τη χορήγηση των επαγγελματικών - επικουρικών συντάξεων των φαρμακοϋπαλλήλων. Το 1943 ιδρύθηκε έως κρατικός - δημόσιος φορέας, ενώ από το 2013 μετασχηματίστηκε σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ).

Η διοίκησή του (τα μέλη του ΔΣ) πλέον εκλέγεται από τη βάση, δηλαδή από τους ίδιους τους ασφαλισμένους. Πρόκειται για την πλέον δημοκρατική και αντιπροσωπευτική άμεση διαδικασία, καθώς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι έχουν πάρει τις τύχες στα χέρια τους. Επιπλέον, υπάρχει και εκπρόσωπος ομοσπονδιών. Τα τελευταία χρόνια από τη νυν Διοίκηση γίνονται συνεχώς μεγάλες προσπάθειες για την εξέλιξη και το νοικοκύρεμα του ΤΕΑΥΦΕ. Επιχειρείται σήμερα από τη Διοίκηση του ΤΕΑΥΦΕ και ιδιαίτερα από τον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Κωστούρο, τον Αντιπρόεδρο Χαράλαμπο Κοντογιαννάτο και τα μέλη Ανδριόπουλο Ιωάννη MSc. Ph.D. και Κακαριάρη Κωνσταντίνο, ένας συνολικός εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του Ταμείου. Προχωρά η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όλους τους συναλλασσόμενους με το ΤΕΑΥΦΕ (εργοδότες, ασφαλισμένους, συνταξιούχους). Εξελίσσεται και καινοτομεί το Ταμείο καθώς τα τελευταία τρία χρόνια έχει εφαρμοστεί πλήρες ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα εσόδων. Δημιουργήθηκε ηλεκτρονικό αρχείο και ο κάθε εργοδότης υποβάλλει στο ΤΕΑΥΦΕ - ΝΠΙΔ από τον υπολογιστή και το E-BANKING του τις Αναλυτικές Μηνιαίες Αποδοχές - Εισφορές - Κρατήσεις των Ασφαλισμένων, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει σε τραπεζιτικό κατάστημα.

Τα οφέλη από αυτή την εξέλιξη φάνηκαν την περίοδο της πανδημίας, όπου ενώ υπήρχαν δυσλειτουργίες και προβλήματα με τις τράπεζες, οι οικονομικές συναλλαγές του ΤΕΑΥΦΕ συνεχίζονταν δίχως καθυστερήσεις, ταλαιπωρία και χωρίς λάθη. Σε αντίθεση με άλλα Ταμεία που δεν είχαν ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα και ακόμη έως σήμερα δεν μπορούν να τακτοποιήσουν τα οικονομικά τους και δίνουν συνεχώς παρατάσεις στους εργοδότες για κατάθεση των εισφορών των δύο περασμένων ετών. Επιπλέον, πριν λίγες μέρες επιτεύχθηκε με εσωτερικό σχεδιασμό από το Τμήμα Μηχανογράφησης του Ταμείου μια ακόμη ψηφιακή αναβάθμιση που αποτελεί κυριολεκτικά άλμα στο μέλλον. Τέθηκε σε λειτουργία μέσω της ιστοσελίδας www.teayfe.gr η πλατφόρμα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΤΕΑΥΦΕ», η οποία αρχικά δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες του Ταμείου να δημιουργήσουν λογαριασμό. Μπορούν να μπουν να εγγραφούν και στη συνέχεια να προβούν σε έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων των ασφαλισμένων, διόρθωση και ενημέρωση, σύμφωνα με τις υποδείξεις του συστήματος. Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΤΕΑΥΦΕ είναι σε συνεχή εξέλιξη, αναβάθμιση και εμπλουτισμό. Στο μέλλον, αμέσως επόμενος στόχος είναι οι εγγεγραμμένοι ασφαλισμένοι να έχουν ηλεκτρονικά τη δυνατότητα πρόσβασης στον ατομικό φάκελο ασφάλισης, τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και άλλων εργασιών. Οι προσπάθειες από το Ταμείο υποχρεωτικής ασφάλισης ΤΕΑΥΦΕ συνεχίζονται και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένονται και άλλα ευχάριστα νέα.