Εγκρίθηκε από την ΕΕ το ελληνικό πρόγραμμα ενίσχυσης των πληγέντων πολιτιστικών χώρων - Free Sunday
Εγκρίθηκε από την ΕΕ το ελληνικό  πρόγραμμα ενίσχυσης των πληγέντων πολιτιστικών χώρων

Εγκρίθηκε από την ΕΕ το ελληνικό πρόγραμμα ενίσχυσης των πληγέντων πολιτιστικών χώρων

Πρόγραμμα 14 εκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τέχνης και της ψυχαγωγίας, στην Ελλάδα, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το πρόγραμμα, που εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων αφορά θέατρα και άλλους πολιτιστικούς χώρους, στο πλαίσιο της επιδημίας του κορονoϊού.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η υποστήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων για την κάλυψη της απώλειας εσόδων από πωλήσεις εισιτηρίων που υπέστησαν οι δικαιούχοι λόγω του κλεισίματος και άλλων περιορισμών που έπρεπε να επιβάλει η ελληνική κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Το σύστημα θα είναι ανοικτό σε εταιρείες που παρουσίασαν, μεταξύ άλλων, ελάχιστη μείωση του κύκλου εργασιών κατά 20% από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο του 2020 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2019. Σκοπός του συστήματος είναι να βοηθήσει τους δικαιούχους να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες ρευστότητας τους προκειμένου να διασφαλίσουν συνέχεια των δραστηριοτήτων τους. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό σύστημα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, η υποστήριξη δεν θα υπερβαίνει τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ ανά εταιρεία, όπως προβλέπεται από το προσωρινό πλαίσιο και θα χορηγηθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021.