Σοφία-Αφροδίτη Βουλγαράκη - Free Sunday

Σοφία-Αφροδίτη Βουλγαράκη

Σοφία-Αφροδίτη Βουλγαράκη

Senior HR & PR Consultant, Εταιρεία επιλογής στελεχών IRC Greece (MEIHUNT)

Οι προσλήψεις στελεχών στον ιδιωτικό τομέα στη μετα-Covid-19 εποχή

Ο Covid-19 χτύπησε την πόρτα και της χώρας μας τον Μάρτιο του 2020 και έκτοτε αποτέλεσε την αιτία διαμόρφωσης ενός νέου σκηνικού στην αγορά εργασίας, ενός αναδυόμενου υβριδικού περιβάλλοντος, για…