Εξηγήσεις από Κύπρο και Μάλτα για το πρόγραμμα της “χρυσής βίζας” ζητά η ΕΕ - Free Sunday
Εξηγήσεις από Κύπρο και Μάλτα για το πρόγραμμα της “χρυσής βίζας” ζητά η ΕΕ

Εξηγήσεις από Κύπρο και Μάλτα για το πρόγραμμα της “χρυσής βίζας” ζητά η ΕΕ

Eπιστολές με τις οποίες ζητά διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα της “χρυσής βίζας” απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Κύπρο και τη Μάλτα, όπως επιβεβαίωσε ο Εκπρόσωπος Κρίστιαν Βίγκαρτ

Σύμφωνα με τον εκπτρόσωπο, η Επιτροπή ζητά πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση και τις προτάσεις της αρμόδιας επιτροπής ειδικών που εξετάζει το ζήτημα σφαιρικά, ως προς την διαφάνεια και τους χειρισμούς του.

Ο Εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι τα Κράτη Μέλη είναι αρμόδια για να θέτουν τους όρους απόδοσης υπηκοοτήτων, αλλά αυτό πρέπει να συνάδει και με το κοινοτικό δίκαιο.

Σύμφωνα με το Reuters, η Λευκωσία ρωτήθηκε σε ποιο βαθμό έχουν γίνει οι έρευνες για πιθανή κακοδιαχείριση αυτών των υποθέσεων και ποια μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση για να αποτρέψει άτομα υψηλού ρίσκου να λάβουν διαβατήριο στο μέλλον και η απάντηση θα πρέπει να δοθεί μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2020.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των περιπτώσεων πολιτογράφησης επενδυτών, σειρά παίρνουν οι περιπτώσεις επενδυτών που απέκτησαν άδεια μόνιμης παραμονής στην Κύπρο μέσω του σχετικού επενδυτικού προγράμματος που δημιουργήθηκε παράλληλα με το σχέδιο πολιτογραφήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της κυπριακής εφημερίδας «Φιλελεύθερος», από το κόσκινο των ελέγχων αμέσως μετά που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για τα διαβατήρια, θα περάσουν και οι περισσότερες από 5,500 περιπτώσεις αλλοδαπών από τρίτες χώρες, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια απέκτησαν άδεια μόνιμης παραμονής στην Κύπρο μέσω του σχετικού επενδυτικού προγράμματος για ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης.

Υπενθυμίζεται πως υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε κάποιος να δικαιούται μόνιμης παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία. Βασικότερο κριτήριο είναι να έχει αποκτήσει καινούργιο ακίνητο στην Κύπρο αξίας πέραν των 300 χιλ. ευρώ, αλλά και να έχει κατάθεση τουλάχιστον 30 χιλ. ευρώ σε κυπριακό τραπεζικό ίδρυμα, το οποίο θα είναι δεσμευμένο για περίοδο τριών ετών

Επιπρόσθετο κριτήριο για τους αιτητές είναι να αποδείξουν πως έχουν στη διάθεσή τους ετήσιο εξασφαλισμένο εισόδημα 30 χιλ. ευρώ το οποίο αυξάνεται ανάλογα με τα εξαρτώμενα τέκνα ή γονείς του αιτητή. Σε αντίθεση με το σχέδιο Πολιτογραφήσεων, το συγκεκριμένο σχέδιο δεν δίδει το δικαίωμα στους δικαιούχους για αποξένωση των ακινήτων που αποκτούν. Σε περίπτωση αποξένωσης θα πρέπει είτε να αγοράσουν άλλο καινούργιο ακίνητο είτε θα τους αφαιρείται η άδεια μετανάστευσης.

Η μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων που απέκτησαν άδεια μόνιμης παραμονής στην Κύπρο προέρχονται από την Κίνα, τη Ρωσία, τον Λίβανο, την Ουκρανία και το Ιράν.