Η στηριξη στον Πούτιν διασπά την "Αριστερά" στη Γερμανία - Free Sunday
Η στηριξη στον Πούτιν διασπά την "Αριστερά" στη Γερμανία
Σάρα Βάγκενκνεχτ,

Η στηριξη στον Πούτιν διασπά την "Αριστερά" στη Γερμανία