Φάνης Βαρτζόπουλος - Free Sunday - Results from #10

Φάνης Βαρτζόπουλος

Φάνης Βαρτζόπουλος

Ο Φάνης Βαρτζόπουλος εργάζεται ως χρηματοοικονομικός αναλυτής στο Λονδίνο. (fvartzopoulos@yahoo.gr)

Ένα διαρκές μνημόνιο

O αέρας τον χειμώνα του 1898 στην Αθήνα είναι βαρύς. Την οδό Σταδίου ανεβαίνει ένας φραγκοντυμένος λόγιος άνδρας κρατώντας σφιχτά έναν χαρτοφύλακα. Λίγο πιο πέρα, στη Βουλή, τον περιμένουν τα…

Η νέα μεγάλη φούσκα

Η παγκόσμια επενδυτική κοινότητα ασχολείται επισταμένως με την αναζήτηση της αιτίας η οποία θα προκαλέσει την επόμενη κρίση στην οικονομία. Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι  οι εστίες ανησυχίας εντοπίζονται στην αγορά…