Έχει το παιδί μου ειδική μαθησιακή δυσκολία στον γραπτό λόγο ή είναι απλώς κακογράφος; - Free Sunday
Έχει το παιδί μου ειδική μαθησιακή δυσκολία στον γραπτό λόγο ή είναι απλώς κακογράφος;

Έχει το παιδί μου ειδική μαθησιακή δυσκολία στον γραπτό λόγο ή είναι απλώς κακογράφος;

Η ειδική μαθησιακή δυσκολία στον γραπτό λόγο εκδηλώνεται ως ασυνήθιστη επίμονη δυσκολία του μαθητή να παράγει αναγνώσιμη γραφή με το χέρι. Είναι ειδική μαθησιακή δυσκολία και μπορεί να απαντάται μόνη της ή να συνυπάρχει με άλλες μαθησιακές δυσκολίες.

Ο μαθητής με ειδική μαθησιακή δυσκολία στον γραπτό λόγο παρουσιάζει τα παρακάτω συμπτώματα:

• Δεν κρατάει τα εργαλεία γραφής (μολύβια, στιλό, μαρκαδόρους, κ.λπ.) με σωστό τρόπο.

• Γράφει έξω από το πλαίσιο του τετραδίου.

• Δυσκολεύεται να γράψει στις γραμμές του τετραδίου.

• Δεν αφήνει κενά ανάμεσα στις λέξεις.

• Παρουσιάζει καθρεπτική γραφή ή/και ανάποδη φορά γραφής.

• Κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη, ακόμη και σε λέξεις που συστηματικά έχει διδαχτεί.

• Κάνει πολλά γραμματικά λάθη όσον αφορά τις φωνές και τους χρόνους των ρημάτων.

• Χρησιμοποιεί αδικαιολογήτως συχνά τη γόμα.

• Συγχέει γράμματα που παρουσιάζουν ομοιότητες ως προς τη μορφή, τη φορά, τον ήχο και το σχήμα.

• Τα γράμματά του στις γραπτές εργασίες είναι δυσανάγνωστα.

• Δεν χρησιμοποιεί παραγράφους.

• Δεν ολοκληρώνει τις προτάσεις του.

• Δεν χρησιμοποιεί λογική ή χρονική αλληλουχία στα γραπτά του.

• Χρησιμοποιεί μόνο κοινόχρηστες λέξεις.

• Δεν συμμετέχει ενεργά σε γραφοκινητικές δραστηριότητες.

• Υπάρχει ακαταστασία στα γραπτά του.

• Μπερδεύει τη σειρά των σελίδων στο τετράδιο.

• Παρουσιάζει δείγματα τηλεγραφικής γραφής.

• Δεν τελειώνει τις γραπτές του εργασίες.

• Αρνείται να συμμετέχει σε γραπτές εργασίες που είναι ογκώδεις και απαιτούν χρόνο.

• Αδυνατεί να αποτυπώσει τις σκέψεις του στον γραπτό λόγο.

• Έχει λάθος στάση καρπού, σώματος και της θέσης του τετραδίου κατά τη γραφή.

Αντιθέτως, η κακογραφία ΔΕΝ αποτελεί μαθησιακή δυσκολία. Είναι απλώς η κακή, πρόχειρη και γρήγορη γραφή. Συνήθως ο μαθητής που κάνει δυσανάγνωστα γράμματα δεν διορθώθηκε από τον εκπαιδευτικό ή τους γονείς κατά τα πρώτα μαθητικά του χρόνια. Τα χαρακτηριστικά ενός μαθητή με κακογραφία είναι τα εξής:

• Δεν κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη.

• Όταν δίνει την απαραίτητη προσοχή στο γραπτό του, αυτό δεν παρουσιάζει άσχημη εικόνα.

• Τα γράμματά του είναι άνισα ως προς το μέγεθος και δυσανάγνωστα.

• Δυσκολεύεται να τηρήσει κατά τη γραφή το πλαίσιο του τετραδίου.

• Δυσκολεύεται να γράψει πάνω στις γραμμές του τετραδίου.

Τόσο η ειδική μαθησιακή δυσκολία στον γραπτό λόγο όσο και η κακογραφία μπορούν να διορθωθούν με την κατάλληλη εκπαίδευση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ειδική μαθησιακή δυσκολία στον γραπτό λόγο θα ακολουθεί το παιδί για όλη του τη ζωή, είναι δηλαδή μια διά βίου κατάσταση. Μπορεί, ωστόσο, με τη σωστή και κατάλληλη παρέμβαση να αξιοποιηθεί το μέγιστο των δυνατοτήτων του παιδιού και τα γραπτά του να μην παρουσιάζουν ακατάστατη και δυσανάγνωστη γραφή.