Γιάννης Ανδριόπουλος - Free Sunday

Γιάννης Ανδριόπουλος

Γιάννης Ανδριόπουλος

O Γιάννης Ανδριόπουλος εργάζεται στον χώρο της Υγείας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στο μάνατζμεντ και διδακτορικού στην εκπαίδευση και διαχείριση ανθρώπινων πόρων. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με καθήκοντα λέκτορα και έχει εργαστεί σε εταιρίες του χρηματιστηριακού κλάδου.  Είναι μέλος Δ.Σ. ΤΕΑΥΦΕ, μέλος Δ.Σ. ΠΟΙΕ και αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΙΕΑΙΤ.

Ένας άδικος φόρος

Από τον Δεκέμβριο του 2016 με τον νόμο 4446 άρθρο 99, και μάλιστα αναδρομικά και για το προηγούμενο έτος, επιβλήθηκε στους απλούς ιδιώτες εργαζόμενους ένας ακόμη φόρος. Ένας άδικος φόρος…

Σύγχρονη και βιώσιμη επαγγελματική ασφάλιση – Προϋποθέσεις

H επαγγελματική ασφάλιση στην Ελλάδα θεσπίστηκε με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002. Με βάση τον ν. 4052/2012 και με διαδοχικά ΦΕΚ που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας και…

Επαγγελματική ασφάλιση: Το μέλλον των εργαζομένων

Στην Ε.Ε. και σε άλλες αναπτυγμένες χώρες υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες-πυλώνες συνταξιοδοτικών παροχών, κοινωνικής ασφάλισης. Οι τρεις πυλώνες περιλαμβάνουν: Την κρατική υποχρεωτική ασφάλιση. Παρέχεται σε διάφορες μορφές από το κράτος.…