Και το 2017 η Ελλάδα είχε το ρεκόρ κοινωνικών ανισοτήτων στην Ε.Ε. των 28 - Free Sunday
Και το 2017 η Ελλάδα είχε το ρεκόρ κοινωνικών ανισοτήτων στην Ε.Ε. των 28

Και το 2017 η Ελλάδα είχε το ρεκόρ κοινωνικών ανισοτήτων στην Ε.Ε. των 28