Λαθεμένη και αντιπαραγωγική η φορολογική πολιτική που ακολουθείται - Free Sunday
Λαθεμένη και αντιπαραγωγική η φορολογική πολιτική που ακολουθείται

Λαθεμένη και αντιπαραγωγική η φορολογική πολιτική που ακολουθείται

 

Η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης οδηγεί στην υπερφορολόγηση των συνεπών φορολογουμένων, στην αύξηση της φοροδιαφυγής, στην επικίνδυνη μείωση των φορολογικών εσόδων και στην προκλητική φορολογική αδικία.