Ο Μακρόν κερδίζει έδαφος αλλά δεν έχει συνομιλητές - Free Sunday
Ο Μακρόν κερδίζει έδαφος αλλά δεν έχει συνομιλητές

Ο Μακρόν κερδίζει έδαφος αλλά δεν έχει συνομιλητές