Το βασικό μήνυμα των συλλαλητηρίων είναι ότι έτσι όπως κινείται η κυβέρνηση δεν υπάρχουν περιθώρια για τον λεγόμενο έντιμο συμβιβασμό - Free Sunday
Το βασικό μήνυμα των συλλαλητηρίων είναι ότι έτσι όπως κινείται η κυβέρνηση δεν υπάρχουν περιθώρια για τον λεγόμενο έντιμο συμβιβασμό

Το βασικό μήνυμα των συλλαλητηρίων είναι ότι έτσι όπως κινείται η κυβέρνηση δεν υπάρχουν περιθώρια για τον λεγόμενο έντιμο συμβιβασμό