Η τέταρτη θητεία Μέρκελ θα είναι ενδιαφέρουσα αλλά δεν προβλέπω να είναι καθοριστική - Free Sunday
Η τέταρτη θητεία Μέρκελ θα είναι ενδιαφέρουσα αλλά δεν προβλέπω να είναι καθοριστική

Η τέταρτη θητεία Μέρκελ θα είναι ενδιαφέρουσα αλλά δεν προβλέπω να είναι καθοριστική

GOUTOS2